Počkejte prosím chvíli...
stdClass Object
(
  [nazev] => 
  [adresa_url] => 
  [api_hash] => 
  [seo_desc] => 
  [jazyk] => 
  [jednojazycny] => 
  [barva] => modra
  [indexace] => 1
  [obrazek] => 
  [ga_force] => 
  [secureredirect] => 1
  [google_verification] => UOa3DCAUaJJ2C3MuUhI9eR1T9ZNzenZfHPQN4wupOE8
  [ga_account] => UA-10822215-6
  [ga_domain] => 
  [gtm_id] => 
  [gt_code] => 
  [kontrola_pred] => 
  [omezeni] => 
  [pozadi1] => 
  [pozadi2] => 
  [pozadi3] => 
  [pozadi4] => 
  [pozadi5] => 
  [robots] => 
  [iduzel] => 39375
  [platne_od] => 06.03.2020 09:06:00
  [zmeneno_cas] => 06.03.2020 09:11:56.124827
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Antonín Mareš
  [canonical_url] => 
  [idvazba] => 41885
  [cms_time] => 1600503890
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => stdClass Object
    (
      [preloader] => Počkejte prosím chvíli... 
      [logo_href] => /
      [logo] => 
      [logo_mobile_href] => /
      [logo_mobile] => 

uchi.vscht.cz

[google_search] => 001523547858480163194:u-cbn29rzve [social_fb_odkaz] => [social_tw_odkaz] => [social_yt_odkaz] => [intranet_odkaz] => [intranet_text] => [mobile_over_nadpis_menu] => Menu [mobile_over_nadpis_search] => Hledání [mobile_over_nadpis_jazyky] => Jazyky [mobile_over_nadpis_login] => Přihlášení [menu_home] => Domovská stránka [paticka_mapa_odkaz] => [paticka_budova_a_nadpis] => BUDOVA A [paticka_budova_a_popis] => Rektorát, oddělení komunikace, pedagogické oddělení, děkanát FCHT, centrum informačních služeb [paticka_budova_b_nadpis] => BUDOVA B [paticka_budova_b_popis] => Věda a výzkum, děkanát FTOP, děkanát FPBT, děkanát FCHI, výpočetní centrum, zahraniční oddělení, kvestor [paticka_budova_c_nadpis] => BUDOVA C [paticka_budova_c_popis] => Dětský koutek Zkumavka, praktický lékař, katedra ekonomiky a managementu, ústav matematiky [paticka_budova_1_nadpis] => NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA [paticka_budova_1_popis] => [paticka_budova_2_nadpis] => STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON [paticka_budova_2_popis] => [paticka_adresa] => VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
[paticka_odkaz_mail] => mailto:cejkovaj@vscht.cz [zobraz_desktop_verzi] => zobrazit plnou verzi [social_fb_title] => [social_tw_title] => [social_yt_title] => [aktualizovano] => Aktualizováno [autor] => Autor [social_in_odkaz] => [drobecky] => Nacházíte se: [den_kratky_0] => [novinky_kategorie_1] => [novinky_kategorie_2] => [novinky_kategorie_3] => [novinky_kategorie_4] => [novinky_kategorie_5] => [novinky_archiv_url] => /novinky [novinky_servis_archiv_rok] => [novinky_servis_nadpis] => [novinky_dalsi] => Další novinky [novinky_archiv] => Archiv novinek [novinky_servis_kategorie_vse] => vše [novinky_servis_archiv_submit] => Filtrovat [archiv_novinek] => Archiv novinek [more_info] => [den_kratky_1] => [den_kratky_5] => [zobraz_mobilni_verzi] => zobrazit responzivní verzi [den_kratky_3] => [den_kratky_6] => [dokumenty_kod] => Kód [dokumenty_nazev] => Název dokumentu [dokumenty_platne_od] => Platné od [dokumenty_platne_do] => Platné do [den_kratky_4] => [den_kratky_2] => [nepodporovany_prohlizec] => ) [poduzel] => stdClass Object ( [39415] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [39419] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 39419 [canonical_url] => //new-uchi.vscht.cz/39415/39419 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[menu-main] [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [50931] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 50931 [canonical_url] => _clone_ [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [50928] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 50928 [canonical_url] => _clone_ [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [iduzel] => 39415 [canonical_url] => //new-uchi.vscht.cz/39415 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[cs]/39415 [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [39416] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [39422] => stdClass Object ( [nazev] => Úvodní stránka [seo_title] => Úvodní stránka [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => [obrazek] => [obsah] => [urlnadstranka] => [iduzel] => 39422 [canonical_url] => //new-uchi.vscht.cz/39416/39422 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /home [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_novinky [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [50953] => stdClass Object ( [nazev] => Ústav chemického inženýrství [seo_title] => O ústavu [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => logo [obrazek] => [pozadi] => [obsah] =>

O ústavu

Ústav chemického inženýrství patří mezi největší ústavy Fakulty chemicko-inženýrské. Zajišťuje výuku mnoha předmětů bakalářského i magisterského studijního cyklu, nabízí i řadu předmětů pro posluchače doktorského studijního programu. Široce rozkročeny jsou i výzkumné aktivity ústavu – od tradičních chemicko-inženýrských témat (sdílení hmoty v kolonových aparátech, optimalizace technologických procesů, katalytické reaktory a polymerace) sahají až k nově etablovaným směrům typu mikrofluidní zařízení, bioinženýrské aplikace, příprava a aplikace nanočástic, energetické aplikace a další.

Studentům ústav nabízí možnost spolupráce na vybraných výzkumných projektech, a to i nad rámec bakalářské / diplomové či disertační práce. Velkou výhodou absolventů chemického inženýrství je jejich univerzálnost. Ve světě i u nás patří chemičtí inženýři k nejlépe honorovaným inženýrským profesím a při volbě zaměstnání nemají problémy.

Historie Ústavu chemického inženýrství

Na VŠCHT Praha, jako na prvním pracovišti v Československu, se chemické inženýrství jako předmět začalo vyučovat od roku 1950. V roce 1951 byl zde založen Ústav provozního inženýrství, později Katedra procesů a aparátů a nyní Ústav chemického inženýrství (ÚCHI). Zásluhu na založení tohoto progresivního oboru mají Prof. G. L. Standart, Dr.Sc. (původem z USA) a Prof. Ing. H. Steidl, Dr.Sc. Chemické inženýrství má proto na VŠCHT Praha tradici 70 let a v současné době tvoří nedílnou součást tzv. společného základu u všech studijních oborů na VŠCHT Praha.

Co je chemické inženýrství?

Chemické inženýrství se tradičně zabývá zejména procesy (bio)chemického charakteru, např. jejich návrhy a optimalizací z hlediska technologického, ekologického a ekonomického, analýzami jejich bezpečnosti a spolehlivosti aj. Metodiky chemického inženýrství ve spojení s nejmodernějšími nástroji informatiky a výpočetní techniky umožňují efektivní řešení současných i budoucích problémů zejména chemického, biochemického a farmaceutického průmyslu, ekologie, energetiky a materiálového inženýrství. Moderní chemické inženýrství má záběr mnohem širší a nachází řadu aplikací i v oborech jako jsou např. biotechnologické procesy, tkáňové, genetické a biochemické inženýrství.

Pedagogická činnost ústavu

Ústav chemického inženýrství je hlavním garantem bakalářských studijních programů Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství a Chemické inženýrství a bioinženýrství, zajišťuje výuku řady základních předmětů chemicko-inženýrského kurikula i pro další studijní programy v rámci VŠCHT Praha. Na ústavu jsou každoročně vypracovávány desítky kvalitních bakalářských prací.

V rámci magisterského studia ústav zajišťuje studijní program Chemické inženýrství a bioinženýrství a řadu předmětů povinných, povinně volitelných či volitelných pro další magisterské studijní programy. Při výuce ve studiu oboru se plně uplatňuje kreditní systém, takže si posluchač může své vzdělání do značné míry uzpůsobit dle svých preferencí. Požaduje se pouze, aby si mezi povinnými, a skupinami volitelných předmětů vybral tak, že splňuje požadovaný počet kreditů. Kromě chemicko-inženýrsky orientovaných předmětů prohlubujících teoretický základ daného oboru je v nabídce i skupina předmětů zabíhajících do jiných oborů (mikro- a nanotechnologie, biotechnologie, fyzikální chemie, ekonomika, atd.) a skupina předmětů zaměřených na zvládnutí práce s výpočetní technikou a standardním programovým vybavením jako jedním z významných nástrojů chemického inženýra. Všeobecný přehled a samostatná experimentální i teoretická práce se upevňují v laboratořích oboru, exkurzích a odborné praxi. V závěru magisterského studia vypracovává každý student diplomovou práci, která má charakter základního nebo aplikovaného výzkumu teoretického či experimentálního, silně jsou zastoupena témata související s matematickým modelováním procesů.

Zájemci o doktorské studium si mohou vybrat téma, pracoviště a vedoucího. Vědecká příprava trvá zpravidla 4 roky, během ní je třeba složit 3-6 zkoušek z jednotlivých předmětů, zkoušku z angličtiny a rigorózní zkoušku. K tomu ještě náleží sepsání a obhájení doktorské disertační práce, která má prokázat schopnost samostatné vědecké práce.

Studenti a výzkum na ÚCHI

Studenti se podílejí na výzkumu na našem ústavu často již od 2. ročníku bakalářského studia. Nejpozději ve 3. ročníku si vybírají téma bakalářské práce, přičemž nabídka témat je velice široká zejména pro studenty studijních programů Chemické inženýrství a bioinženýrství, Chemie a Nano- a mikrotechnologie pro chemické inženýrství a zahrnuje možnost práce experimentální i teoretické, včetně možnosti práce na špičkových přístrojích a seznámení s pokročilými technikami matematického modelování apod. Většina studentů poté pokračuje studiem magisterského program Chemické inženýrství a bioinženýrství, přičemž v rámci studia postupně roste podíl samostatné odborné práce v některé z výzkumných skupin na ústavu. Pro zájemce o akademickou i R&D kariéru nabízíme i doktorský program Chemické inženýrství.

Studentská vědecká konference

Studentská vědecká konference (SVK) je studentská soutěž, na níž studenti bakalářského i magisterského studia prezentují výsledky své výzkumné práce. Soutěž se koná každoročně druhé polovině v listopadu a na tento den je vyhlášen Rektorský den. Na našem ústavu je otevíráno 6 - 8 sekcí, kde soutěžící studenti prezentují své práce formou přednášek. Tyto příspěvky jsou hodnoceny komisemi složenými z pedagogů ústavu a zástupců průmyslové sféry. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány finančně, na odměnách se pravidelně podílejí i naši průmysloví partneři.

Informace pro uchazeče u studium

Pokud uvažujete o studiu programů zajišťovaných naším ústavem, přihlaste se ke studiu na Fakultu chemicko-inženýrskou VŠCHT. Nabízíme kvalitní inženýrský základ se širokými možnostmi uplatnění! Posluchači se mohou již v raných fázích studia podílet na experimentálním i teoretickém výzkumu, budou využívat špičkovou techniku i programové vybavení.

[urlnadstranka] => [iduzel] => 50953 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /onas [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_galerie [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [50954] => stdClass Object ( [nazev] => Studium [seo_title] => Studium [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] => [urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 50954 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /studium [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) ) [50955] => stdClass Object ( [nazev] => Věda a výzkum [seo_title] => Věda a výzkum [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] => [urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 50955 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /veda [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) ) [50956] => stdClass Object ( [nazev] => Kontakty [seo_title] => Kontakty [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] => [urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 50956 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /kontakty [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) ) [48528] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 48528 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [iduzel] => 39416 [canonical_url] => //new-uchi.vscht.cz/39416 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[cs]/39416 [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [519] => stdClass Object ( [nadpis] => [data] => [poduzel] => stdClass Object ( [52801] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/pracoviste/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 52801 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /pracoviste [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [52789] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/program/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 52789 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /program [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [52797] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 52797 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /studijni-plan [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [52796] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 52796 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /zaverecne-prace [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [44911] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web.vscht.cz/redirect/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 44911 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [45623] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-staff.vscht.cz/studijni-plan/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 45623 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /studijni-system-plan-pdf [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [44910] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web.vscht.cz/programy/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 44910 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /programy [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [30128] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 30128 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [30011] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 30011 [canonical_url] => //study.vscht.cz/studijni-system [skupina_www] => Array ( ) [url] => /studijni-system [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [28344] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/obory/U/sitemap/lang/cs [urlwildcard] => [iduzel] => 28344 [canonical_url] => //study.vscht.cz/obory_sitemap_cs.xml [skupina_www] => Array ( ) [url] => /obory_sitemap_cs.xml [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [30344] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/obory/U/sitemap/lang/en/foreigner [urlwildcard] => [iduzel] => 30344 [canonical_url] => //study.vscht.cz/obory_sitemap_foreigner.xml [skupina_www] => Array ( ) [url] => /obory_sitemap_foreigner.xml [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 519 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => web [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

DATA


stdClass Object
(
  [nazev] => Úvodní stránka
  [seo_title] => Úvodní stránka
  [seo_desc] => 
  [autor] => 
  [autor_email] => 
  [perex] => 
  [ikona] => 
  [obrazek] => 
  [ogobrazek] => 
  [pozadi] => 
  [obsah] => 
  [submenuno] => 
  [urlnadstranka] => 
  [iduzel] => 39422
  [platne_od] => 03.01.2020 16:55:00
  [zmeneno_cas] => 03.01.2020 16:55:50.690028
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Jan Kříž
  [canonical_url] => //new-uchi.vscht.cz/39416/39422
  [idvazba] => 41933
  [cms_time] => 1600503889
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => Array
    (
    )

  [poduzel] => stdClass Object
    (
      [51006] => stdClass Object
        (
          [nazev] => Oblíbené odkazy
          [barva_pozadi] => cervena
          [uslideru] => false
          [text] => 

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 51006 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => infobox [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52987] => stdClass Object ( [nazev] => Nové stránky [barva_pozadi] => cervena [uslideru] => false [text] =>

V případě, že byste narazili na nefunkční odkaz / neaktuální informace, upozorněte prosím webmastera na adrese cejkovaj@vscht.cz, aby tyto nesrovnalosti mohly být odstaněny. Díky.

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 52987 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => infobox [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [50962] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [55722] => stdClass Object ( [nazev] => Návrat roušek a další opatření [datum] => 09.09.2020 [priorita] => [platne_od] => 09.09.2020 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~K03OyAQA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Sledujte aktuální informace o opatřeních přijatých na VŠCHT Praha [odkaz] => https://www.vscht.cz/koronavirus [detail] => [autor] => [iduzel] => 55722 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [55537] => stdClass Object ( [nazev] => Pozvanie na Študentskú vedeckú konferenciu 25. 11. 2020 v Bratislave [datum] => 24.08.2020 [priorita] => [platne_od] => 24.08.2020 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => 0002~~O7qwLBsA.png [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Přihlásit se můžete do 30. 10 . 2020 [odkaz] => /files/uzel/0055537/0001~~Ky7LjjcyMDKIz0ktScxWKM7JL0vNK87OBwA.pdf [detail] => [autor] => [iduzel] => 55537 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [55354] => stdClass Object ( [nazev] => 3. místo v soutěži Cena Contipro [datum] => 27.07.2020 [priorita] => [platne_od] => 27.07.2020 [platne_do] => 1.9.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~C0gsKcrMjnfOzyvJLCjKV9Aw1AQA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Obsadil Ing. Patrik Bouřa [odkaz] => [detail] =>

Čerstvý držitel inženýrského titulu a nastupující doktorand našeho ústavu Patrik Bouřa se 23. července 2020 zúčastnil finálového kola soutěže Cena Contipro pro diplomové práce z oblasti přírodních věd s tematikou biomateriálů, tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Se svou prací "Preparation and characterization of structured porous biodegradable materials" se Patrik umístil na krásném 3. místě. Gratulujeme!

[autor] => [iduzel] => 55354 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [55333] => stdClass Object ( [nazev] => I u nás na ústavu oslavíme sté výročí slova ROBOT [datum] => 20.07.2020 [priorita] => [platne_od] => 20.07.2020 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => 0004~~K8pPyi8BAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => V listopadu Jitka Čejková vydá knihu ROBOT 100 a v létě 2021 zorganizuje konferenci ALIFE [odkaz] => https://www.vscht.cz/popularizace/media/tiskove-zpravy/2020/55331?ecrof&jazyk=cs#novinka_detail [detail] => [autor] => [iduzel] => 55333 [canonical_url] => _clone_ [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [55101] => stdClass Object ( [nazev] => Setkání s uchazeči o studijní programy CHIBIB a NANO [datum] => 01.07.2020 [priorita] => [platne_od] => 01.07.2020 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => m42raT4YU9o [obsah] => podívejte se na záznam z 19. 6. 2020 [odkaz] => [detail] => [autor] => [iduzel] => 55101 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [55065] => stdClass Object ( [nazev] => Páni profesoři Igor Schreiber a Pavel Hasal [datum] => 24.06.2020 [priorita] => [platne_od] => 24.06.2020 [platne_do] => 23.8.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~BcFBAQAgDALASmyIsDRrYP-ndwVNNKUtlCKCMbphbOSkR9fUUYfX-z4.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => oslavili své pětašedesátiny [odkaz] => [detail] =>

Ve středu 24.6.2020 v Carbonu pořádali (cituji) "oslavu svého šedeátipětiletého pobytu na povrchu zemském dva kmeti Igor Schreiber a Pavel Hasal". Sešla se spousta gratulantů, z řad současných i bývalých (a vzhledem k účasti vnoučat pana profesora Hasala, tak možná i budoucích) studentů a zaměstnanců ústavu a školy, přišli i hosté z Ústavu chemických procesů AV ČR. Tímto ještě jednou pánům profesorům k jejich narozeninám gratulujeme!

[autor] => [iduzel] => 55065 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [55091] => stdClass Object ( [nazev] => [datum] => 01.07.2020 [priorita] => [platne_od] => 01.07.2020 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => 0002~~Sy6qLCktMjIwMgAA.png [ikona] => [youtube] => [obsah] => [odkaz] => http://www.cenacrytur.cz/index.php/o-soutezi/ [detail] => [autor] => [iduzel] => 55091 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54880] => stdClass Object ( [nazev] => Výjezdní zasedání našeho ústavu 2020 [datum] => 15.06.2020 [priorita] => [platne_od] => 15.06.2020 [platne_do] => 15.07.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0003~~MzIwMgAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => proběhlo 12. - 13. 6. v Českém ráji [odkaz] => [detail] =>

Letošního výjezdního zasedání se zúčastnilo celkem 22 pedagogů z našeho ústavu. Na programu byly diskuze týkající se nejen pedagogiky (magisterský studijní program v angličtině, hodnocení pedagogického výkonu, pedagogická zátěž zaměstnanců), ale během skupinových diskuzí se probírala i témata jako podpora startu a rozvoje nových skupin, ochrana duševního vlastnictví a IP scouting, tvorba rozpočtu nebo administrativní zátěž pedagogů. Do programu se vtěsnaly i volnočasové aktivity, někdo šel na výlet na nedaleký hrad Kost, někdo hrál míčové hry a někdo prostě jen relaxoval.

VZ

VZ2

[autor] => [iduzel] => 54880 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54956] => stdClass Object ( [nazev] => Nový profesor [datum] => 17.06.2020 [priorita] => 1 [platne_od] => 17.06.2020 [platne_do] => 15.07.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~880vTc5IBAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => promoce [youtube] => [obsah] => Kolega Tomáš Moucha byl jmenován profesorem pro obor chemické inženýrství [odkaz] => [detail] =>

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 17. června 2020 na návrhy vědeckých rad vysokých škol jmenovací dekrety pro 80 nových vysokoškolských profesorů. VŠCHT Praha má mezi nimi dva zástupce – Tomáš Moucha byl jmenován profesorem pro obor chemické inženýrství, Jana Pulkrabová profesorkou pro obor chemie a analýza potravin.

Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Přehled všech nových profesorů naleznete na webu prezidenta.

 

[autor] => [iduzel] => 54956 [canonical_url] => _clone_ [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54957] => stdClass Object ( [nazev] => Noví inženýři [datum] => 12.06.2020 [priorita] => [platne_od] => 12.06.2020 [platne_do] => 12.07.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => promoce [youtube] => [obsah] => Tento týden 13 studentů našeho ústavu obhájilo diplomové práce a složilo státní závěrečné zkoušky. Gratulujeme! [odkaz] => [detail] => [autor] => [iduzel] => 54957 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54797] => stdClass Object ( [nazev] => Výjezdní zasedání pedagogů našeho ústavu [datum] => 05.06.2020 [priorita] => [platne_od] => 05.06.2020 [platne_do] => 14.6.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => autobus [youtube] => [obsah] => se letos uskuteční 12.-13.6.2020 [odkaz] => [detail] =>

Každoročně se pedagogové našeho ústavu scházejí, aby dva dny někde za Prahou zhodnotili uplynulý rok, diskutovali, co se daří a co je potřeba zlepšovat, plánovali nové aktivity a rozdělili si všemožné úkoly. Letošní výjezdní zasedání se uskuteční 12.-13.6. v Českém ráji. Pokud máte nějaký tip, co by  tým pedagogů mohl řešit, napište  Ondrovi Kašparovi, který to celé organizuje.

2016

2017

2018

2019

[autor] => [iduzel] => 54797 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54788] => stdClass Object ( [nazev] => O 3D tisku léků na míru [datum] => 04.06.2020 [priorita] => [platne_od] => 04.06.2020 [platne_do] => 15.07.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~DcLBEQAwCAKwlQqoB9M4Qvf_tZfgYFo-tZAiFsgwMtfx2CjOoPM19z4.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Se dočtete v časopise Vesmír v článku našeho doktoranda Ing. Matěje Nováka [odkaz] => https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-6/chcete-inkoustovou-laserovou-nebo-farmaceutickou.html [detail] => [autor] => [iduzel] => 54788 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54802] => stdClass Object ( [nazev] => Mikroroboti z gelu a zlata řízení světlem? [datum] => 02.06.2020 [priorita] => [platne_od] => 02.06.2020 [platne_do] => 05.07.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~K0hM1s1NzAMA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Možnosti využití při tvorbě nových materiálů či manipulaci s jednotlivými buňkami jsou obrovské. [odkaz] => https://www.vscht.cz/popularizace/media/tiskove-zpravy/2020/mikroroboti-z-gelu-a-zlata-rizeni-svetlem-zadne-sci-fi-ale-realita [detail] => [autor] => [iduzel] => 54802 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54824] => stdClass Object ( [nazev] => Virtuální exkurze po laboratořích našeho ústavu [datum] => 29.05.2020 [priorita] => [platne_od] => 29.05.2020 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => sipka-dolu [youtube] => [obsah] => Vyberte si téma své bakalářské, diplomové či disertační práce [odkaz] => /files/uzel/0054824/0001~~C3M1MjAyAAA.pdf [detail] => [autor] => [iduzel] => 54824 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54833] => stdClass Object ( [nazev] => Exkurze v rámci předmětu Odborná praxe [datum] => 28.05.2020 [priorita] => [platne_od] => 28.05.2020 [platne_do] => 25.6.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~C8ivyju8MDc7UcHIwMhA18BU18hMwdDYwMLEUMEYAA.png [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Letos se čtvrťáci podívali do Zentivy, Škodovky a Evoniku jen virtuálně [odkaz] => [detail] =>

Každoročně studenti prvního ročníku magisterského studia v rámci předmětu Odborná praxe jezdí na exkurze do různých podniků. Letos bohužel vzhledem ke COVID-19 omezením tyto exkurze proběhly pouze virtuálně. Ve dnech 25. - 27. 5. 2020 se studenti sešli na MS Teams a besedovali s našimi bývalými absolventy. V pondělí o společnosti Evonik povídal Dr. Rober Jahn, v úterý představili společnost Zentiva a centrum The Parc Dr. Jiří Dohnal, Dr. Pavel Kovačík a Dr. David Smrčka a ve středu jsme virtualně zavítali za Dr. Františkem Plátem a jeho kolegy do Emisního centra Jih společnosti Škoda.

[autor] => [iduzel] => 54833 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54624] => stdClass Object ( [nazev] => Nový objev odhalí padělaná léčiva a posune vývoj umělých tkání [datum] => 27.05.2020 [priorita] => [platne_od] => 27.05.2020 [platne_do] => 25.6.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~LY7NrYNADIRbcQFRysl9ASsx-2O0P0jQQwpAOXHMAb0KeBezfcVEuYw0mk8zc5N9tsXDEHHGkEuPUAJZWXOQDTxm7oqGqrZFaIgt-8Fkasgp0D7gMXWR7-h4lF2tJxv5eMqaMrXgqOGRlTyjPJpY_y5gM0Z5Q5-4QOL6j2GC40kpHy-Yz4mB3eTxy_bGMgQz1EU260wHxt0p6Lvy69khIcyyJb08yqoFnuui7lysi0nXDw.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => VŠCHT našla cestu, jak vyrábět biočástice o velikosti buňky. [odkaz] => https://www.vscht.cz/popularizace/media/tiskove-zpravy/2020/novy-objev-odhali-padelana-leciva-a-posune-vyvoj-umelych-tkani [detail] => [autor] => [iduzel] => 54624 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54621] => stdClass Object ( [nazev] => Staň se PhD studentem na našem ústavu [datum] => 27.05.2020 [priorita] => [platne_od] => 27.05.2020 [platne_do] => 16.6.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~K8hI0c1JLSlJLUpN0c3P003Kz8_WLS7IzEsFAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Deadline pro podání přihlášek 15.6.2020 [odkaz] => https://studuj.vscht.cz/program/D401?jazyk_programu=cs [detail] => [autor] => [iduzel] => 54621 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54847] => stdClass Object ( [nazev] => Patent [datum] => 13.05.2020 [priorita] => [platne_od] => 13.05.2020 [platne_do] => 25.6.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => spendlik [youtube] => [obsah] => Týmu ze skupiny Chobotix byl udělen patent týkající se výroby kompozitních glukanových částic [odkaz] => [detail] =>

Úřad průmyslového vlastnictví udělil patent č. CZ 308357 s názvem "Způsob výroby kompozitu beta-glukanových částic s inkorporovaným, ve vodě spatně rozpustným, lečivem, farmaceuitický přípravek a jejich využití" Gabriele Ruphuy Chan, Petře Šalamúnové, Ivanovi Saloňovi, Jaroslavu Hanušovi a Františku Štěpánkovi ze skupiny Chobotix. Gratulujeme!

[autor] => [iduzel] => 54847 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54155] => stdClass Object ( [nazev] => Vstup a vycestování z Česka [datum] => 29.04.2020 [priorita] => [platne_od] => 29.04.2020 [platne_do] => 15.05.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => svet [youtube] => [obsah] => Od pondělí 27. dubna došlo k umožnění cestování přes hranice České republiky za přesně daných podmínek. [odkaz] => https://www.vscht.cz/koronavirus/vstup-a-vycestovani-z-ceska [detail] => [autor] => [iduzel] => 54155 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [54805] => stdClass Object ( [nazev] => Habilitační přednáška [datum] => 20.04.2020 [priorita] => [platne_od] => 20.04.2020 [platne_do] => 25.04.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~O9KTmpWdX3Z4YbyRgZFBfEZiEgA.png [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => V pátek 24. 4. 2020 vystoupí Ing. Jitka Čejková, Ph.D. se svou habilitační přednáškou. [odkaz] => [detail] =>

V pátek 24. dubna 2020 od 9 h vystoupí v rámci veřejné části zasedání Vědecké rady fakulty Ing. Jitka Čejková, Ph.D. s habilitační přednáškou na téma Umělý život v Čechách – včera, dnes a zítra. Veřejná část zasedání bude živě přenášena prostřednictvím platforem twitch.tv a youtube.com. Dotazy bude možné pokládat přes aplikaci sli.do - v případně vyžádání zadejte kód 90213 (u dotazu uveďte prosím své jméno a působiště), telefonicky nebo formou SMS na č. (+420) 735 523 479 po skončení přednášky.

Srdečně zveme zájemce ke sledování.

[autor] => [iduzel] => 54805 [canonical_url] => _clone_ [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [53960] => stdClass Object ( [nazev] => Informace k režimu rozvolnění na VŠ [datum] => 16.04.2020 [priorita] => [platne_od] => 16.04.2020 [platne_do] => 1.5.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => tuzka [youtube] => [obsah] => Pokud smíte vstoupit do školy, nezapomeňte vyplnit čestné prohlášení [odkaz] => [detail] =>

Přítomnost studentů závěrečných ročníků ve škole v době opatření souvisejících s COVID - 19 se řídí Výnosem rektora  č. A/V/961/14/2020

Prostřednictvím mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN) ze dne 15. dubna 2020 byly s účinností od 20. dubna 2020 stanoveny výjimky ze zákazu osobní přítomnosti studentů na vysokých školách a zároveň byla mimořádným opatřením (č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN) ze stejného dne a se stejnou účinností nově definována výjimka ze zákazu volného pohybu osob umožňující cestovat v rámci České republiky za účelem výuky, zkoušek nebo jiných činností na vysoké škole, pro které byly výjimky opatřením stanoveny.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se tedy nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia v těchto případech:

 • konzultace nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
 • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
 • klinická a praktická výuce a praxe.

Student se smí účastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

 • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou,
 • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

V případě, že splňujete podmínku, že můžete od 20.4. vstoupit do školy, je potřeba vyplnit a podepsat čestné prohlášení, že se u vás neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení odevzdávejte na pedagogický sekretariát ústavu nebo ho stačí vhodit do schránky na sekretariátu ústavu (č. dveří 143).

[autor] => [iduzel] => 53960 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [53136] => stdClass Object ( [nazev] => Termíny podání přihlášek prodlouženy [datum] => 15.04.2020 [priorita] => [platne_od] => 16.03.2020 [platne_do] => 06.06.2020 [kategorie] => 2 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => dokument-1 [youtube] => [obsah] => V souvislosti s pandemií COVID-19 je možné podat přihlášku na PhD studium až do 15. června. [odkaz] => https://studuj.vscht.cz/nouzovy-stav [detail] =>

Lhůta pro podání on-line přihlášky byla prodloužena následovně:

 • bakalářské studium 15. dubna(původní termín 31. března)
 • magisterské studium 15. května(původní termín 15. dubna)
 • doktorské studium 15. června (původní termín 15. dubna)

Součástí podávané přihlášky na VŠCHT Praha je potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Vzhledem k okolnostem je možné do elektronické přihlášky v řádném termínu místo potvrzení samotného vložit soubor s čestným prohlášením.

Samotné potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře bude nutné doložit nejpozději v den zápisu do studia (zápisy probíhají v létě, přesný termín bude všem přijatým včas oznámen).

Text prohlášení pro vložení do elektronické přihlášky:

„Prohlašuji, že s ohledem na aktuální situaci v Česku (karanténa) dodám Zdravotní způsobilost ke studiu nejpozději v den zápisu do studia“.


Upozorňujeme, že další termíny procesu přijímacího řízení  (jako např. zveřejnění předběžných výsledků, dodání maturitního vysvědčení, konečné zveřejnění výsledků) mohou být upraveny v závislosti na vývoji situace v Česku.

Jiné nejasnosti a problémy

Pokud máte jakékoli jiné problémy s podáním přihlášky či dostupností potřebných dokumentů, ozvěte se nám co nejdříve (s předstihem před uzávěrkou podání přihlášek) na e-mail ped@vscht.cz

 


[autor] => [iduzel] => 53136 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [53812] => stdClass Object ( [nazev] => Jak sterilizovat FFP3 respirátory [datum] => 07.04.2020 [priorita] => [platne_od] => 07.04.2020 [platne_do] => 06.06.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~y83MLsoHAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => vymysleli naši kolegové Ivan Řehoř a Marek Šoltys [odkaz] => https://www.vscht.cz/popularizace/media/tiskove-zpravy/2020/vedci-z-vscht-pripravili-navod-jak-sterilizovat-ffp3-respiratory [detail] => [autor] => [iduzel] => 53812 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [53604] => stdClass Object ( [nazev] => Letní semestr [datum] => 25.03.2020 [priorita] => [platne_od] => 25.03.2020 [platne_do] => 20.4.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => zamek [youtube] => [obsah] => Prorektor pro pedagogiku doc. Dr. Ing. Milan Jahoda nastínil možný scénář pro zbytek tohoto semestru [odkaz] => [detail] =>

Prorektor pro pedagogiku doc. Dr. Ing. Milan Jahoda informoval o současném stavu a možném vývoji výuky v době mimořádného opatření.

 • Na VŠCHT pokračuje výuka dle plánu (s výjimkou 11. – 13. 3., kdy výuka odpadla). Z kontaktní formy přecházíme na formu distanční. Vznikla a stále se doplňuje webová stránka „Distanční výuka na VŠCHT“ (https://www.vscht.cz/studium/distancni-vyuka), kde jsou potřebné informace jak pro pedagogy, tak pro studenty. Doporučované systémy jsou: e-learning, MS Teams a MS Stream.
 • Lze očekávat, že distanční výuka bude až do začátku zkouškového období, které začíná 25. 5. 2020. Pokud bude naplněn očekávaný scénář, zkouškové období již bude probíhat v kontaktní formě. V současné době lze provádět kontrolu studia a zkoušky (mimo SZZ) distanční formou. Je nutné, aby studenti byli připraveni k vykonání zkoušky, dostali studijní materiály a měli možnost konzultovat probíranou látku. Je možné, že z důvodu distanční výuky dojde ke změně hodnocení u jednotlivých předmětů.
 • Semestrální testy lze psát distančně (za předpokladu česného jednání studentů), lze je nahradit zkouškovou písemkou (zde je nutné brát ohled na časovou zátěž studentů ve zkouškovém období s ohledem na ostatní předměty), nebo bodovanou soustavou domácích úkolů.
 • Laboratorní výuka je nejvíce postižená mimořádným opatřením. Zde doporučuji (rozhodnutí a odpovědnost je na garantech laboratoří), aby studenti splnili minimálně 50 % z požadované časové zátěže, u laboratoří z Obecné a anorganické chemie 80 %. Teoreticky lze laboratorní výuku ještě dohnat v blokové podobě poslední týden v srpnu a první dva týdny v září.
 • Bakalářské a diplomové práce nelze zatím provádět v laboratořích. Naší snahou je získat povolení práce v laboratořích ve formě individuální výuky od poloviny dubna. Navrhujeme posunutí odevzdání závěrečných prací o jeden týden v červnovém termínu a možnost druhého termínu odevzdání BP a DP na začátku srpna.
 • Státní závěrečné zkoušky - první termín SZZ zatím zůstává beze změny, je v diskusi posunutí o týden. Bude zaveden druhý termín pro magisterské studium společně s druhým termínem SZZ v bakalářském studiu. Termíny se ale mohou  změnit z důvodu prodloužení mimořádného opatření. Ministerstvo zvažuje možnost distanční formy SZZ.
 • Přijímání uchazečů o studium probíhá v nezměněné formě. Přihlášky jsou elektronicky. Pro bakalářské studium je maturita nutnou podmínkou pro zápis do studia, ale hodnocení maturity se nezapočítává do stanovení pořadí uchazečů.

Snahou VŠ je neprodlužovat akademický rok s ohledem na celkovou dobu studia a povinností platit poplatek za překročení maximální doby studia.

[autor] => [iduzel] => 53604 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [53058] => stdClass Object ( [nazev] => Informace pro studenty [datum] => 10.03.2020 [priorita] => [platne_od] => 10.03.2020 [platne_do] => 20.4.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~K8gvzilNzkgsyks0MFHQMNIEAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Od 11. března do odvolání se ruší veškerá forma kontaktní výuky studentů všech stupňů studia [odkaz] => [detail] =>

Vážené studentky, vážení studenti,

Pro výuku předmětů zajišťovaných Ústavem chemického inženýrství včetně laboratoří platí stejný režim jako pro celou VŠCHT Praha, tedy:
• Od 11. března do odvolání se ruší veškerá forma kontaktní výuky studentů všech stupňů studia.
• Možné jsou elektronické formy výuky za využití prostředků jako je E-learning, Skype, YouTube, apod.
O konkrétních řešeních bezkontaktních forem výuky, tam kde je to vzhledem k charakteru výuky praktické, budou své studijní skupiny informovat jednotliví pedagogové.
Sledujte prosím školní e-mail a aktuální informace na https://www.vscht.cz/koronavirus
[autor] => František Štěpánek [iduzel] => 53058 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [53000] => stdClass Object ( [nazev] => Ceny Wernera von Siemense [datum] => 06.03.2020 [priorita] => [platne_od] => 06.03.2020 [platne_do] => 25.6.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0002~~S8svyQcA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Nejlepší pedagog: Prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., diplomová práce (2.místo): Ing. Martin Balouch [odkaz] => [detail] =>

Hlavní rolí pedagoga je dnes pomáhat studentům orientovat se v záplavě informací

 

play

Cenu Wernera von Siemense 2019 v kategorii Ocenění pedagogické praxe získal Prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Profesor František Štěpánek dlouhodobě podporuje spolupráci svého oboru s obory příbuznými, věnuje se i studentům z jiných škol, např. zaměřených na farmacii. Propojuje akademický svět se světem renomovaných firem a korporací, řada jeho studentů působí ve vývojových odděleních nadnárodních společností, které se specializují na oblast biomedicíny, farmacie a agrochemie. Profesor Štěpánek pomáhá studentům rozvíjet a upevnit tzv. inženýrský způsob myšlení, který je nezbytný pro řešení vědeckých a technických úkolů. Studenti vysoce oceňují nejen mimořádně rozsáhlé a hluboké znalosti profesora Štěpánka, ale i jeho empatii, lidský přístup a manažerské dovednosti.
Je zakladatelem a vedoucím Laboratoře chemické robotiky (LCHR), která byla otevřena na VŠCHT v Praze v červnu 2008 a kterou do dnešního dnes prošly desítky Ph.D. studentů i studentů bakalářského a magisterského studia, včetně několika post-doktorských výzkumných pracovníků. Profesor Štěpánek byl rovněž školitelem Martina Baloucha, který letos obsadil 2. místo v kategorii Nejlepší diplomová práce. Současnou rolí pedagoga je, podle profesora Štěpánka, pomoci studentům se orientovat v záplavě dostupných informací, držet směr a netěkat a umět si pokládat ty správné otázky. „Práce pedagoga mi dala spoustu radosti a uspokojení z úspěchů mých absolventů a hlavně mnoho přátelství, zejména s absolventy doktorského studia,“ říká profesor Štěpánek.
Profesor František Štěpánek vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde rovněž absolvoval doktorské studium – současně také na Univerzitě Pierra a Marie Curieových v Paříži. Po dvouletém post-doktorském pobytu na Unilever R&D v Port Sunlight pokračoval ve výzkumné i pedagogické práci na Imperial College v Londýně. Do Prahy a na svou alma mater se vrátil v roce 2008, aby zde založil Laboratoř chemické robotiky (LCHR), v jejímž čele stojí dodnes. Profesor František Štěpánek je autorem více než 140 odborných publikací a držitelem několika významných ocenění za vědeckou práci.
Laboratoř chemické robotiky je vybavena špičkovými přístroji a probíhá v ní multidisciplinární výzkum týkající se vývoje tzv. chemických robotů, tj. syntetických mikročástic, které mají strukturu a funkci inspirovanou jednobuněčnými organismy. Mají například schopnost řízeného vylučování molekul přes polopropustnou membránu, autonomního pohybu v prostředí a disponují systémem vnitřních kompartmentů, v nichž mohou probíhat chemické reakce.


Proč jste se rozhodl pro pedagogickou dráhu?
Chtěl jsem kombinovat výzkum podle mé volby, spolupráci s praxí a výchovu talentů. Vysoká škola mi pro to přišla jako nejlepší zázemí.


Co vám při učení přináší největší radost?
Vidět postupný přerod studentů z čerstvých maturantů až do profesionálů schopných vzít na sebe a samostatně řídit složité výzkumné nebo aplikované projekty. Mít šanci inspirovat studenty a otevírat jim možnosti profesního uplatnění.


Je učit dneska těžší nebo jiné, než to bylo dřív?
Myslím, že v minulosti bylo učení zejména o předávání informací a faktů. Dnes je dostupnost informací taková, že rolí pedagoga je spíše pomoci studentům se v té záplavě orientovat, držet směr a netěkat, umět si pokládat ty správné otázky. Možná je dnes těžší studenty zaujmout a udržet pozornost v konkurenci všech vjemů z on-line světa.

Co se Vám na současných studentech líbí, případně nelíbí?
Líbí se mi, co všechno jsou schopni samostatně zorganizovat a zařídit, jak se umí propojovat navzájem a pracovat v týmech, nebojí se jít do složitých témat. Velmi se mi líbí, že chtějí mít jasno o smyslu toho, co dělají, chtějí vědět, že mění svět k lepšímu. Také se mi líbí pestrost osobností a pohledů na svět, které studenti přinášejí.


Co byste doporučil těm, kdo zvažují kariéru pedagoga?
Určitě si vyzkoušet i jinou práci, aby měli porovnání. V rámci pedagogické práce pak mít co nejpestřejší skladbu různých typů výuky a nespadnout do rutiny. A neustále si uvědomovat, že cokoli uděláme nebo řekneme, je vnímáno skupinou mladých lidí, které tím formujeme, a že bychom jim měli jít příkladem.


Co nejcennějšího Vám práce pedagoga dala?
Dala mi spoustu radosti a uspokojení z úspěchů mých absolventů a hlavně mnoho přátelství, zejména s absolventy doktorského studia.

Dostat lék přesně do místa určení a nepoškodit okolí

Druhé místo v Ceně Wernera von Siemense 2019 za nejlepší diplomovou práci získal Ing. Martin Balouch z Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Ocenění získal za práci s názvem „Příprava, struktura a chování systémů nanočástic zapouzdřených v lipidických membránách“.

Práce Martina Baloucha řeší problém, jak udržet v liposomech – nosičích léčiv připravených z lipidů – požadovanou účinnou látku nebo její větší množství. Liposomy se využívají k tomu, aby dopravily léčivou látku na místo určení, například do nádoru nebo ložiska zánětu, a přitom po cestě nepoškodily zdravé tkáně. Takto však liposomy fungují jenom pro několik léčivých látek, poněvadž mnoho látek se v liposomu špatně drží nebo je jí tam tak málo, že to pro účinek na nádory nestačí. V rámci diplomové práce byl připraven nanomateriál, který může pro některé látky liposomy vylepšit. Léčivo se nejdříve nachytá na povrch částice s velkým povrchem, která se později i se vším takto navázaným léčivem uzavře do liposomu, kde je chráněna stejnou bariérou jako v případě liposomů. Toto může být výhodné pro málo rozpustné látky, kterých se dokáže nachytat na povrch částice mnohem více, než se jich může rozpustit a uzavřít do samotného liposomu.

„Cílem práce byla příprava nosičů léčiv, takže hlavní využití se nalézá ve farmaceutickém průmyslu při léčbě zákeřných nemocí, pro které nasazení léčiv do celého těla nebo krevního oběhu může způsobovat závažné problémy,“ vysvětluje Martin Balouch. „Je ale třeba přiznat, že práce je ještě hodně daleko od přípravy komerčně využitelných nosičů; dosud ještě neproběhlo ani testování na buněčných kulturách a také látky použité v rámci práce byly jenom barviva a ne léčiva,“ dodává.

„Při práci mě nejvíc bavilo hledání synergie mezi teorií a experimentem, nastavování takových podmínek, aby byl experiment co nejlépe vyřešitelný i teoreticky, a naopak hledání výpočetních modelů takových, které co nejlépe obsáhnou mnou zkoumané problémy a přinesou užitek mé experimentální práci,“ svěřuje se Martin Balouch.

Odevzdáním diplomové práce ale výzkum v tomto směru rozhodně nekončí, i když Martin sám se hodlá více zaměřit na výpočetní techniky v oblasti transmembránového přenosu látek, který hraje klíčovou roli ve využití liposomů, a to v rámci postgraduálního studia. Bude pokračovat u svého školitele, profesora Štěpánka, který letos zvítězil v kategorii „Ocenění pedagogické praxe“. V jeho šlépějích ale budou pokračovat noví studenti, kteří si zvolili podobné téma, a Martin Balouch jim bude pomáhat již v roli konzultanta.

Láska k chemii, která roste a sílí

Martina Baloucha bavila chemie i na střední škole a věnoval se jí i v rámci mimoškolních aktivit – účastnil se chemické olympiády, semináře KSICHT a dalších. V tomto oboru vždy viděl smysl a motivovali ho i přátelé, kteří zvolili stejnou cestu. Volba Vysoké školy chemicko-technologické tedy pro něj byla zcela přirozená. Po třech letech studia se rozhodl specializovat na chemické inženýrství, poněvadž, jak sám říká, nadšení pro často velmi teoretické koncepty ho opustilo, a rozhodl se vydat cestou, kterou považoval za nejbližší praktickému využití.

„Chemické inženýrství si za dobu své existence vybudovalo úžasnou schopnost – na základě relativně jednoduchých postupů analyzovat i zdánlivě velmi složité systémy a zároveň zná možnosti jejich uplatnění v praxi. Proto mě nejvíc baví. Zajímá mě hledání právě takových problémů, kterým může chemicko-inženýrský přístup pomoci k řešení reálných zadání, např. hledání lepších farmaceutických formulací,“ upřesňuje Martin Balouch.

Martin se ale i nadále angažuje v popularizaci chemie a příbuzných oborů středoškolákům. Psal a píše chemickou olympiádu, organizuje seminář KSICHT a je spoluzakladatelem soutěže Chemiklání.

Nejlepší studenti, mladí vědci a pedagogové získali Ceny Wernera von Siemense

Nejlepší pedagogický pracovník: Prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D

Nejlepší diplomová práce, 2. místo: Ing. Martin Balouch

siemens-vscht-praha


Zdroj:
Siemens, s.r.o., Communications
https://twitter.com/SiemensCzech
http://www.facebook.com/SiemensCzech


Siemens Česká republika
Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens zahrnuje produkty a řešení pro oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu kolejové dopravy a zdravotnických technologií. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace, automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz


Koncern Siemens AG
Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci v zpracovatelském a výrobním průmyslu. Prostřednictvím odděleně vedené společnosti Siemens Mobility, která je předním dodavatelem řešení pro kolejovou a silniční dopravu, Siemens určuje trendy na trhu osobní a nákladní dopravy. V rámci majoritního podílu ve veřejně obchodovaných firmách Siemens Healthineers AG a Siemens Gamesa Renewable Energy je Siemens předním světovým dodavatelem zdravotnických technologií a medicínských digitálních služeb, stejně jako ekologicky šetrných řešení pro výrobu větrné energie na pevnině i na moři. Ve fiskálním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhl Siemens tržeb ve výši 86,8 miliard EUR a čistého příjmu ve výši 5,6 miliard EUR. Na konci září 2019 měla společnost po celém světě zhruba 385 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na http://www.siemens.com

[autor] => [iduzel] => 53000 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52545] => stdClass Object ( [nazev] => Studuj u nás! [datum] => 13.02.2020 [priorita] => [platne_od] => 13.02.2020 [platne_do] => 11.5.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~y8xLSa2oBAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Nabízíme bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy [odkaz] => [detail] =>

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

Informace o všech studijních programech a přijímacím řízení na VŠCHT Praha najdete na webu studuj.vscht.cz.

[autor] => [iduzel] => 52545 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52546] => stdClass Object ( [nazev] => Doba chemická - Focus VM [datum] => 11.02.2020 [priorita] => [platne_od] => 11.02.2020 [platne_do] => 05.03.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~y80vSixLTQYA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Prof. Štěpánek byl hostem v pořadu Václava Moravce, tentokrát na domovské půdě VŠCHT Praha. [odkaz] => https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/220411030530002-doba-chemicka [detail] => [autor] => [iduzel] => 52546 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52983] => stdClass Object ( [nazev] => Mikrokonference na Ústavu chemického inženýrství [datum] => 22.01.2020 [priorita] => [platne_od] => 22.01.2020 [platne_do] => 15.03.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0002~~SzYwKQ4prvDKCkl2d3RU0DDSBAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Studenti obhajovali své projekty za přítomnosti průmyslových partnerů. [odkaz] => [detail] =>

Ve středu 22. 1. 2020 se v posluchárně BI konal formou mikrokonference již 15. ročník závěrečných obhajob procesních projektů. Každoročně se jedná o jedinečnou událost, kde se při hodnocení projektů a následné diskusi setkávají zástupci průmyslové sféry, současní a bývalí pracovníci fakulty a studenti posledního ročníku studia oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství. Akci pořádá garant předmětu doc. Ing. František Rejl, Ph.D. spolu se svými kolegy, kterými jsou Dr. Lukáš Valenz a Dr. Jan Haidl. Letos nás navštívili zástupci firem Synthos a.s., Unipetrol RPA s.r.o., Lovochemie a.s., Spolana a.s., Katko s.r.o., Zentiva k.s., Casale Project a.s., Bryan Research & Engineering, Solex Thermal Science, Contipro a.s. a Asahi Beer.

[autor] => [iduzel] => 52983 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [51435] => stdClass Object ( [nazev] => Ceny The Parc 2019 [datum] => 16.01.2020 [priorita] => [platne_od] => 16.01.2020 [platne_do] => 29.02.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~cwl2jrc0NDAGAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Vojta Klimša - Expert Choice Award, Denisa Lizoňová - Student Choice Award [odkaz] => [detail] =>

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 v Zentivě proběhlo slavnostní předávání každoročních cen The Parc Awards. Oceněni byli dva studenti zapojení do výzkumu v Centru aplikovaného farmaceutického výzkumu (The Parc - Pharmaceutical Applied Research Center). Dvě ceny získali naši dva studenti! Vojta Klimša obdržel Expert Choice Award za práci "High throughput screening of spray dried formulations“ a Denisa  Lizoňová získala Student Choice Award za práci „Modified liposomes for targeted drug delivery“. Oběma gratulujeme!

Foto ©David Smrčka

[autor] => [iduzel] => 51435 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [51275] => stdClass Object ( [nazev] => Pozvánka na obhajoby procesních projektů [datum] => 08.01.2020 [priorita] => [platne_od] => 08.01.2020 [platne_do] => 23.1.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~KyjKz0rNLqkEAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Středa 22. 1. 2020, 13:30, posluchárna BI [odkaz] => [detail] =>

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás pozvali na letošní obhajoby Procesních projektů, které se budou konat ve středu 22. 1. 2020 od 13:30 h v posluchárně BI. Studenti zde budou prezentovat výsledky své práce formou 15-minutových prezentací, po kterých bude následovat stejně dlouhá diskuse.

Budeme rádi, pokud se zúčastníte i tradiční diskuse týkající se výuky tohoto předmětu a spolupráce průmyslu s VŠCHT, která se bude konat po skončení obhajob, přibližně od 17:00 h v posluchárně B03.

Na obhajoby jsou rovněž pozváni zástupci 15 firem dříve či nyní spolupracujících na výuce.

Jonáš F. Rejl (a Lukáš Valenz a Honza Haidl)

[autor] => [iduzel] => 51275 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [50999] => stdClass Object ( [nazev] => Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2020 [datum] => 06.01.2020 [priorita] => [platne_od] => 05.01.2020 [platne_do] => 26.1.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~S8lPUUityC4tqkoFAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Zveme všechny (nejen zájemce o studium) na dny otevřených dveří [odkaz] => https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-verejnost/dod [detail] =>

Z

[autor] => [iduzel] => 50999 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [51001] => stdClass Object ( [nazev] => Pozvánka na přednášku [datum] => 05.01.2020 [priorita] => [platne_od] => 05.01.2020 [platne_do] => 09.01.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0003~~K06sTMxNBAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Hiroki Sayama: "Swarm Chemistry: A Decade-Long Quest to Emergent Creativity in Artificial Nature" 8.1.2020 v AI [odkaz] => [detail] => [autor] => [iduzel] => 51001 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [50963] => stdClass Object ( [nazev] => Ústav chemického inženýrství v novém! [datum] => 03.01.2020 [priorita] => [platne_od] => 03.01.2020 [platne_do] => 1.2.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~Ky5JLUjMS80GAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Nový rok, nový vedoucí ústavu a nové stránky! [odkaz] => [detail] => [autor] => [iduzel] => 50963 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 50962 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /novinky [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinky [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [50975] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [50974] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => 05.1.2020 [platne_do] => [odkaz] => [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => 0001~~Cwt29giJT8svyU9KzMtOjDcwNVTIL0qtAgA.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 50974 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52159] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => [platne_do] => [odkaz] => [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => 0001~~y0lMyi9KLMkvik9KTEs0MQYA.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 52159 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52160] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => [platne_do] => [odkaz] => [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => 0001~~Cwt29giJT8svyU9KzMtOjDcwNFXIL0qtAgA.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 52160 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52161] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => [platne_do] => [odkaz] => [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => 0001~~Cwt29giJT8svyU9KzMtOjDcwtFTIL0qtAgA.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 52161 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 50975 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_novinky [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

Nové stránky

V případě, že byste narazili na nefunkční odkaz / neaktuální informace, upozorněte prosím webmastera na adrese cejkovaj@vscht.cz, aby tyto nesrovnalosti mohly být odstaněny. Díky.

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi