Počkejte prosím chvíli...
stdClass Object
(
  [nazev] => 
  [adresa_url] => 
  [api_hash] => 
  [seo_desc] => 
  [jazyk] => 
  [jednojazycny] => 
  [barva] => modra
  [indexace] => 1
  [obrazek] => 
  [ga_force] => 
  [secureredirect] => 1
  [google_verification] => UOa3DCAUaJJ2C3MuUhI9eR1T9ZNzenZfHPQN4wupOE8
  [ga_account] => UA-10822215-6
  [ga_domain] => 
  [gtm_id] => 
  [gt_code] => 
  [kontrola_pred] => 
  [omezeni] => 
  [pozadi1] => 
  [pozadi2] => 
  [pozadi3] => 
  [pozadi4] => 
  [pozadi5] => 
  [robots] => 
  [iduzel] => 39375
  [platne_od] => 06.03.2020 09:06:00
  [zmeneno_cas] => 06.03.2020 09:11:56.124827
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Antonín Mareš
  [canonical_url] => 
  [idvazba] => 41885
  [cms_time] => 1585826812
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => stdClass Object
    (
      [preloader] => Počkejte prosím chvíli... 
      [logo_href] => /
      [logo] => 
      [logo_mobile_href] => /
      [logo_mobile] => 

uchi.vscht.cz

[google_search] => 001523547858480163194:u-cbn29rzve [social_fb_odkaz] => [social_tw_odkaz] => [social_yt_odkaz] => [intranet_odkaz] => [intranet_text] => [mobile_over_nadpis_menu] => Menu [mobile_over_nadpis_search] => Hledání [mobile_over_nadpis_jazyky] => Jazyky [mobile_over_nadpis_login] => Přihlášení [menu_home] => Domovská stránka [paticka_mapa_odkaz] => [paticka_budova_a_nadpis] => BUDOVA A [paticka_budova_a_popis] => Rektorát, oddělení komunikace, pedagogické oddělení, děkanát FCHT, centrum informačních služeb [paticka_budova_b_nadpis] => BUDOVA B [paticka_budova_b_popis] => Věda a výzkum, děkanát FTOP, děkanát FPBT, děkanát FCHI, výpočetní centrum, zahraniční oddělení, kvestor [paticka_budova_c_nadpis] => BUDOVA C [paticka_budova_c_popis] => Dětský koutek Zkumavka, praktický lékař, katedra ekonomiky a managementu, ústav matematiky [paticka_budova_1_nadpis] => NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA [paticka_budova_1_popis] => [paticka_budova_2_nadpis] => STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON [paticka_budova_2_popis] => [paticka_adresa] => VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
[paticka_odkaz_mail] => mailto:cejkovaj@vscht.cz [zobraz_desktop_verzi] => zobrazit plnou verzi [social_fb_title] => [social_tw_title] => [social_yt_title] => [aktualizovano] => Aktualizováno [autor] => Autor [social_in_odkaz] => [drobecky] => Nacházíte se: [den_kratky_0] => [novinky_kategorie_1] => [novinky_kategorie_2] => [novinky_kategorie_3] => [novinky_kategorie_4] => [novinky_kategorie_5] => [novinky_archiv_url] => /novinky [novinky_servis_archiv_rok] => [novinky_servis_nadpis] => [novinky_dalsi] => Další novinky [novinky_archiv] => Archiv novinek [novinky_servis_kategorie_vse] => vše [novinky_servis_archiv_submit] => Filtrovat [archiv_novinek] => Archiv novinek [more_info] => [den_kratky_1] => [den_kratky_5] => [zobraz_mobilni_verzi] => zobrazit responzivní verzi [den_kratky_3] => [den_kratky_6] => [dokumenty_kod] => Kód [dokumenty_nazev] => Název dokumentu [dokumenty_platne_od] => Platné od [dokumenty_platne_do] => Platné do [den_kratky_4] => [den_kratky_2] => [nepodporovany_prohlizec] => ) [poduzel] => stdClass Object ( [39415] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [39419] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 39419 [canonical_url] => //new-uchi.vscht.cz/39415/39419 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[menu-main] [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [50931] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 50931 [canonical_url] => _clone_ [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) [50928] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 50928 [canonical_url] => _clone_ [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [iduzel] => 39415 [canonical_url] => //new-uchi.vscht.cz/39415 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[cs]/39415 [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [39416] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [39422] => stdClass Object ( [nazev] => Úvodní stránka [seo_title] => Úvodní stránka [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => [obrazek] => [obsah] => [urlnadstranka] => [iduzel] => 39422 [canonical_url] => //new-uchi.vscht.cz/39416/39422 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /home [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_novinky [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [50953] => stdClass Object ( [nazev] => Ústav chemického inženýrství [seo_title] => O ústavu [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => logo [obrazek] => [obsah] =>

O ústavu

Ústav chemického inženýrství patří mezi největší ústavy Fakulty chemicko-inženýrské. Zajišťuje výuku mnoha předmětů bakalářského i magisterského studijního cyklu, nabízí i řadu předmětů pro posluchače doktorského studijního programu. Široce rozkročeny jsou i výzkumné aktivity ústavu – od tradičních chemicko-inženýrských témat (sdílení hmoty v kolonových aparátech, optimalizace technologických procesů, katalytické reaktory a polymerace) sahají až k nově etablovaným směrům typu mikrofluidní zařízení, bioinženýrské aplikace, příprava a aplikace nanočástic, energetické aplikace a další.

Studentům ústav nabízí možnost spolupráce na vybraných výzkumných projektech, a to i nad rámec bakalářské / diplomové či disertační práce. Velkou výhodou absolventů chemického inženýrství je jejich univerzálnost. Ve světě i u nás patří chemičtí inženýři k nejlépe honorovaným inženýrským profesím a při volbě zaměstnání nemají problémy.

Historie Ústavu chemického inženýrství

Na VŠCHT Praha, jako na prvním pracovišti v Československu, se chemické inženýrství jako předmět začalo vyučovat od roku 1950. V roce 1951 byl zde založen Ústav provozního inženýrství, později Katedra procesů a aparátů a nyní Ústav chemického inženýrství (ÚCHI). Zásluhu na založení tohoto progresivního oboru mají Prof. G. L. Standart, Dr.Sc. (původem z USA) a Prof. Ing. H. Steidl, Dr.Sc. Chemické inženýrství má proto na VŠCHT Praha tradici 70 let a v současné době tvoří nedílnou součást tzv. společného základu u všech studijních oborů na VŠCHT Praha.

Co je chemické inženýrství?

Chemické inženýrství se tradičně zabývá zejména procesy (bio)chemického charakteru, např. jejich návrhy a optimalizací z hlediska technologického, ekologického a ekonomického, analýzami jejich bezpečnosti a spolehlivosti aj. Metodiky chemického inženýrství ve spojení s nejmodernějšími nástroji informatiky a výpočetní techniky umožňují efektivní řešení současných i budoucích problémů zejména chemického, biochemického a farmaceutického průmyslu, ekologie, energetiky a materiálového inženýrství. Moderní chemické inženýrství má záběr mnohem širší a nachází řadu aplikací i v oborech jako jsou např. biotechnologické procesy, tkáňové, genetické a biochemické inženýrství.

Pedagogická činnost ústavu

Ústav chemického inženýrství je hlavním garantem bakalářských studijních programů Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství a Chemické inženýrství a bioinženýrství, zajišťuje výuku řady základních předmětů chemicko-inženýrského kurikula i pro další studijní programy v rámci VŠCHT Praha. Na ústavu jsou každoročně vypracovávány desítky kvalitních bakalářských prací.

V rámci magisterského studia ústav zajišťuje studijní program Chemické inženýrství a bioinženýrství a řadu předmětů povinných, povinně volitelných či volitelných pro další magisterské studijní programy. Při výuce ve studiu oboru se plně uplatňuje kreditní systém, takže si posluchač může své vzdělání do značné míry uzpůsobit dle svých preferencí. Požaduje se pouze, aby si mezi povinnými, a skupinami volitelných předmětů vybral tak, že splňuje požadovaný počet kreditů. Kromě chemicko-inženýrsky orientovaných předmětů prohlubujících teoretický základ daného oboru je v nabídce i skupina předmětů zabíhajících do jiných oborů (mikro- a nanotechnologie, biotechnologie, fyzikální chemie, ekonomika, atd.) a skupina předmětů zaměřených na zvládnutí práce s výpočetní technikou a standardním programovým vybavením jako jedním z významných nástrojů chemického inženýra. Všeobecný přehled a samostatná experimentální i teoretická práce se upevňují v laboratořích oboru, exkurzích a odborné praxi. V závěru magisterského studia vypracovává každý student diplomovou práci, která má charakter základního nebo aplikovaného výzkumu teoretického či experimentálního, silně jsou zastoupena témata související s matematickým modelováním procesů.

Zájemci o doktorské studium si mohou vybrat téma, pracoviště a vedoucího. Vědecká příprava trvá zpravidla 4 roky, během ní je třeba složit 3-6 zkoušek z jednotlivých předmětů, zkoušku z angličtiny a rigorózní zkoušku. K tomu ještě náleží sepsání a obhájení doktorské disertační práce, která má prokázat schopnost samostatné vědecké práce.

Studenti a výzkum na ÚCHI

Studenti se podílejí na výzkumu na našem ústavu často již od 2. ročníku bakalářského studia. Nejpozději ve 3. ročníku si vybírají téma bakalářské práce, přičemž nabídka témat je velice široká zejména pro studenty studijních programů Chemické inženýrství a bioinženýrství, Chemie a Nano- a mikrotechnologie pro chemické inženýrství a zahrnuje možnost práce experimentální i teoretické, včetně možnosti práce na špičkových přístrojích a seznámení s pokročilými technikami matematického modelování apod. Většina studentů poté pokračuje studiem magisterského program Chemické inženýrství a bioinženýrství, přičemž v rámci studia postupně roste podíl samostatné odborné práce v některé z výzkumných skupin na ústavu. Pro zájemce o akademickou i R&D kariéru nabízíme i doktorský program Chemické inženýrství.

Studentská vědecká konference

Studentská vědecká konference (SVK) je studentská soutěž, na níž studenti bakalářského i magisterského studia prezentují výsledky své výzkumné práce. Soutěž se koná každoročně druhé polovině v listopadu a na tento den je vyhlášen Rektorský den. Na našem ústavu je otevíráno 6 - 8 sekcí, kde soutěžící studenti prezentují své práce formou přednášek. Tyto příspěvky jsou hodnoceny komisemi složenými z pedagogů ústavu a zástupců průmyslové sféry. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány finančně, na odměnách se pravidelně podílejí i naši průmysloví partneři.

Informace pro uchazeče u studium

Pokud uvažujete o studiu programů zajišťovaných naším ústavem, přihlaste se ke studiu na Fakultu chemicko-inženýrskou VŠCHT. Nabízíme kvalitní inženýrský základ se širokými možnostmi uplatnění! Posluchači se mohou již v raných fázích studia podílet na experimentálním i teoretickém výzkumu, budou využívat špičkovou techniku i programové vybavení.

[urlnadstranka] => [iduzel] => 50953 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /onas [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_galerie [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [50954] => stdClass Object ( [nazev] => Studium [seo_title] => Studium [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] => [urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 50954 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /studium [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) ) [50955] => stdClass Object ( [nazev] => Věda a výzkum [seo_title] => Věda a výzkum [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] => [urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 50955 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /veda [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) ) [50956] => stdClass Object ( [nazev] => Kontakty [seo_title] => Kontakty [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] => [urlnadstranka] => [obrazek] => [iduzel] => 50956 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /kontakty [sablona] => stdClass Object ( [class] => boxy [html] => [css] => [js] => $(function() { setInterval(function () { $('*[data-countdown]').each(function() { CountDownIt('#'+$(this).attr("id")); }); },1000); setInterval(function () { $('.homebox_slider:not(.stop)').each(function () { slide($(this),true); }); },5000); }); function CountDownIt(selector) { var el=$(selector);foo = new Date; var unixtime = el.attr('data-countdown')*1-parseInt(foo.getTime() / 1000); if(unixtime<0) unixtime=0; var dnu = 1*parseInt(unixtime / (3600*24)); unixtime=unixtime-(dnu*(3600*24)); var hodin = 1*parseInt(unixtime / (3600)); unixtime=unixtime-(hodin*(3600)); var minut = 1*parseInt(unixtime / (60)); unixtime=unixtime-(minut*(60)); if(unixtime<10) {unixtime='0'+unixtime;} if(dnu<10) {unixtime='0'+dnu;} if(hodin<10) {unixtime='0'+hodin;} if(minut<10) {unixtime='0'+minut;} el.html(dnu+':'+hodin+':'+minut+':'+unixtime); } function slide(el,vlevo) { if(el.length<1) return false; var leva=el.find('.content').position().left; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; var cislo=leva/sirka*-1; if(vlevo) { if(cislo+1>pocet) cislo=0; else cislo++; } else { if(cislo==0) cislo=pocet-1; else cislo--; } el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } function slideTo(el,cislo) { if(el.length<1) return false; var sirka=el.width(); var pocet=el.find('.content .homebox').length-1; if(cislo<0 || cislo>pocet) return false; el.find('.content').animate({'left':-1*cislo*sirka}); el.find('.slider_puntiky a').removeClass('selected'); el.find('.slider_puntiky a.puntik'+cislo).addClass('selected'); return false; } [autonomni] => 1 ) ) [48528] => stdClass Object ( [obsah] => [iduzel] => 48528 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [iduzel] => 39416 [canonical_url] => //new-uchi.vscht.cz/39416 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /[cs]/39416 [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [519] => stdClass Object ( [nadpis] => [data] => [poduzel] => stdClass Object ( [52801] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/pracoviste/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 52801 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /pracoviste [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [52789] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/program/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 52789 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /program [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [52797] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 52797 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /studijni-plan [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [52796] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 52796 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /zaverecne-prace [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [44911] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web.vscht.cz/redirect/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 44911 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [45623] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-staff.vscht.cz/studijni-plan/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 45623 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /studijni-system-plan-pdf [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [44910] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web.vscht.cz/programy/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 44910 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /programy [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [30128] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 30128 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [30011] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 30011 [canonical_url] => //study.vscht.cz/studijni-system [skupina_www] => Array ( ) [url] => /studijni-system [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [30124] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/ [urlwildcard] => cis-path [iduzel] => 30124 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [28344] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/obory/U/sitemap/lang/cs [urlwildcard] => [iduzel] => 28344 [canonical_url] => //study.vscht.cz/obory_sitemap_cs.xml [skupina_www] => Array ( ) [url] => /obory_sitemap_cs.xml [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [30344] => stdClass Object ( [nadpis] => [apiurl] => https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/obory/U/sitemap/lang/en/foreigner [urlwildcard] => [iduzel] => 30344 [canonical_url] => //study.vscht.cz/obory_sitemap_foreigner.xml [skupina_www] => Array ( ) [url] => /obory_sitemap_foreigner.xml [sablona] => stdClass Object ( [class] => api_html [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 519 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => web [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

DATA


stdClass Object
(
  [nazev] => Úvodní stránka
  [seo_title] => Úvodní stránka
  [seo_desc] => 
  [autor] => 
  [autor_email] => 
  [perex] => 
  [ikona] => 
  [obrazek] => 
  [obsah] => 
  [submenuno] => 
  [urlnadstranka] => 
  [iduzel] => 39422
  [platne_od] => 03.01.2020 16:55:00
  [zmeneno_cas] => 03.01.2020 16:55:50.690028
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Jan Kříž
  [canonical_url] => //new-uchi.vscht.cz/39416/39422
  [idvazba] => 41933
  [cms_time] => 1585826812
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => Array
    (
    )

  [poduzel] => stdClass Object
    (
      [51006] => stdClass Object
        (
          [nazev] => Oblíbené odkazy
          [barva_pozadi] => cervena
          [uslideru] => false
          [text] => 

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 51006 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => infobox [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52987] => stdClass Object ( [nazev] => Nové stránky [barva_pozadi] => cervena [uslideru] => false [text] =>

V případě, že byste narazili na nefunkční odkaz / neaktuální informace, upozorněte prosím webmastera na adrese cejkovaj@vscht.cz, aby tyto nesrovnalosti mohly být odstaněny. Díky.

[poduzel] => Array ( ) [iduzel] => 52987 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => infobox [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [50962] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [53604] => stdClass Object ( [nazev] => Letní semestr [datum] => 25.03.2020 [priorita] => [platne_od] => 25.03.2020 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => zamek [youtube] => [obsah] => Prorektor pro pedagogiku doc. Dr. Ing. Milan Jahoda nastínil možný scénář pro zbytek tohoto semestru [odkaz] => [detail] =>

Prorektor pro pedagogiku doc. Dr. Ing. Milan Jahoda informoval o současném stavu a možném vývoji výuky v době mimořádného opatření.

 • Na VŠCHT pokračuje výuka dle plánu (s výjimkou 11. – 13. 3., kdy výuka odpadla). Z kontaktní formy přecházíme na formu distanční. Vznikla a stále se doplňuje webová stránka „Distanční výuka na VŠCHT“ (https://www.vscht.cz/studium/distancni-vyuka), kde jsou potřebné informace jak pro pedagogy, tak pro studenty. Doporučované systémy jsou: e-learning, MS Teams a MS Stream.
 • Lze očekávat, že distanční výuka bude až do začátku zkouškového období, které začíná 25. 5. 2020. Pokud bude naplněn očekávaný scénář, zkouškové období již bude probíhat v kontaktní formě. V současné době lze provádět kontrolu studia a zkoušky (mimo SZZ) distanční formou. Je nutné, aby studenti byli připraveni k vykonání zkoušky, dostali studijní materiály a měli možnost konzultovat probíranou látku. Je možné, že z důvodu distanční výuky dojde ke změně hodnocení u jednotlivých předmětů.
 • Semestrální testy lze psát distančně (za předpokladu česného jednání studentů), lze je nahradit zkouškovou písemkou (zde je nutné brát ohled na časovou zátěž studentů ve zkouškovém období s ohledem na ostatní předměty), nebo bodovanou soustavou domácích úkolů.
 • Laboratorní výuka je nejvíce postižená mimořádným opatřením. Zde doporučuji (rozhodnutí a odpovědnost je na garantech laboratoří), aby studenti splnili minimálně 50 % z požadované časové zátěže, u laboratoří z Obecné a anorganické chemie 80 %. Teoreticky lze laboratorní výuku ještě dohnat v blokové podobě poslední týden v srpnu a první dva týdny v září.
 • Bakalářské a diplomové práce nelze zatím provádět v laboratořích. Naší snahou je získat povolení práce v laboratořích ve formě individuální výuky od poloviny dubna. Navrhujeme posunutí odevzdání závěrečných prací o jeden týden v červnovém termínu a možnost druhého termínu odevzdání BP a DP na začátku srpna.
 • Státní závěrečné zkoušky - první termín SZZ zatím zůstává beze změny, je v diskusi posunutí o týden. Bude zaveden druhý termín pro magisterské studium společně s druhým termínem SZZ v bakalářském studiu. Termíny se ale mohou  změnit z důvodu prodloužení mimořádného opatření. Ministerstvo zvažuje možnost distanční formy SZZ.
 • Přijímání uchazečů o studium probíhá v nezměněné formě. Přihlášky jsou elektronicky. Pro bakalářské studium je maturita nutnou podmínkou pro zápis do studia, ale hodnocení maturity se nezapočítává do stanovení pořadí uchazečů.

Snahou VŠ je neprodlužovat akademický rok s ohledem na celkovou dobu studia a povinností platit poplatek za překročení maximální doby studia.

[autor] => [iduzel] => 53604 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [53058] => stdClass Object ( [nazev] => Informace pro studenty [datum] => 10.03.2020 [priorita] => [platne_od] => 10.03.2020 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~K8gvzilNzkgsyks0MFHQMNIEAA.jpg [ikona] => [youtube] => [obsah] => Od 11. března do odvolání se ruší veškerá forma kontaktní výuky studentů všech stupňů studia [odkaz] => [detail] =>

Vážené studentky, vážení studenti,

Pro výuku předmětů zajišťovaných Ústavem chemického inženýrství včetně laboratoří platí stejný režim jako pro celou VŠCHT Praha, tedy:
• Od 11. března do odvolání se ruší veškerá forma kontaktní výuky studentů všech stupňů studia.
• Možné jsou elektronické formy výuky za využití prostředků jako je E-learning, Skype, YouTube, apod.
O konkrétních řešeních bezkontaktních forem výuky, tam kde je to vzhledem k charakteru výuky praktické, budou své studijní skupiny informovat jednotliví pedagogové.
Sledujte prosím školní e-mail a aktuální informace na https://www.vscht.cz/koronavirus
[autor] => František Štěpánek [iduzel] => 53058 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52962] => stdClass Object ( [nazev] => Koronavirus - kontaktní výuka zrušena [datum] => 09.03.2020 [priorita] => 1 [platne_od] => 09.03.2020 [platne_do] => 30.06.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => [obrazek_velky] => [ikona] => telefon-zvoni [youtube] => [obsah] => Veškerá kontaktní výuka studentů je počínaje středou 11. 3. zrušena. Navrátilci z postižených oblastí musí kontaktovat hygienickou stanici a zůstat v domácí karanténě. [odkaz] => https://www.vscht.cz/koronavirus [detail] => [autor] => [iduzel] => 52962 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [53000] => stdClass Object ( [nazev] => Ceny Wernera von Siemense [datum] => 06.03.2020 [priorita] => [platne_od] => 06.03.2020 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => 0002~~S8svyQcA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Nejlepší pedagog: Prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., diplomová práce (2.místo): Ing. Martin Balouch [odkaz] => [detail] =>

Hlavní rolí pedagoga je dnes pomáhat studentům orientovat se v záplavě informací

Cenu Wernera von Siemense 2019 v kategorii Ocenění pedagogické praxe získal Prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Profesor František Štěpánek dlouhodobě podporuje spolupráci svého oboru s obory příbuznými, věnuje se i studentům z jiných škol, např. zaměřených na farmacii. Propojuje akademický svět se světem renomovaných firem a korporací, řada jeho studentů působí ve vývojových odděleních nadnárodních společností, které se specializují na oblast biomedicíny, farmacie a agrochemie. Profesor Štěpánek pomáhá studentům rozvíjet a upevnit tzv. inženýrský způsob myšlení, který je nezbytný pro řešení vědeckých a technických úkolů. Studenti vysoce oceňují nejen mimořádně rozsáhlé a hluboké znalosti profesora Štěpánka, ale i jeho empatii, lidský přístup a manažerské dovednosti.
Je zakladatelem a vedoucím Laboratoře chemické robotiky (LCHR), která byla otevřena na VŠCHT v Praze v červnu 2008 a kterou do dnešního dnes prošly desítky Ph.D. studentů i studentů bakalářského a magisterského studia, včetně několika post-doktorských výzkumných pracovníků. Profesor Štěpánek byl rovněž školitelem Martina Baloucha, který letos obsadil 2. místo v kategorii Nejlepší diplomová práce. Současnou rolí pedagoga je, podle profesora Štěpánka, pomoci studentům se orientovat v záplavě dostupných informací, držet směr a netěkat a umět si pokládat ty správné otázky. „Práce pedagoga mi dala spoustu radosti a uspokojení z úspěchů mých absolventů a hlavně mnoho přátelství, zejména s absolventy doktorského studia,“ říká profesor Štěpánek.
Profesor František Štěpánek vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde rovněž absolvoval doktorské studium – současně také na Univerzitě Pierra a Marie Curieových v Paříži. Po dvouletém post-doktorském pobytu na Unilever R&D v Port Sunlight pokračoval ve výzkumné i pedagogické práci na Imperial College v Londýně. Do Prahy a na svou alma mater se vrátil v roce 2008, aby zde založil Laboratoř chemické robotiky (LCHR), v jejímž čele stojí dodnes. Profesor František Štěpánek je autorem více než 140 odborných publikací a držitelem několika významných ocenění za vědeckou práci.
Laboratoř chemické robotiky je vybavena špičkovými přístroji a probíhá v ní multidisciplinární výzkum týkající se vývoje tzv. chemických robotů, tj. syntetických mikročástic, které mají strukturu a funkci inspirovanou jednobuněčnými organismy. Mají například schopnost řízeného vylučování molekul přes polopropustnou membránu, autonomního pohybu v prostředí a disponují systémem vnitřních kompartmentů, v nichž mohou probíhat chemické reakce.


Proč jste se rozhodl pro pedagogickou dráhu?
Chtěl jsem kombinovat výzkum podle mé volby, spolupráci s praxí a výchovu talentů. Vysoká škola mi pro to přišla jako nejlepší zázemí.


Co vám při učení přináší největší radost?
Vidět postupný přerod studentů z čerstvých maturantů až do profesionálů schopných vzít na sebe a samostatně řídit složité výzkumné nebo aplikované projekty. Mít šanci inspirovat studenty a otevírat jim možnosti profesního uplatnění.


Je učit dneska těžší nebo jiné, než to bylo dřív?
Myslím, že v minulosti bylo učení zejména o předávání informací a faktů. Dnes je dostupnost informací taková, že rolí pedagoga je spíše pomoci studentům se v té záplavě orientovat, držet směr a netěkat, umět si pokládat ty správné otázky. Možná je dnes těžší studenty zaujmout a udržet pozornost v konkurenci všech vjemů z on-line světa.

Co se Vám na současných studentech líbí, případně nelíbí?
Líbí se mi, co všechno jsou schopni samostatně zorganizovat a zařídit, jak se umí propojovat navzájem a pracovat v týmech, nebojí se jít do složitých témat. Velmi se mi líbí, že chtějí mít jasno o smyslu toho, co dělají, chtějí vědět, že mění svět k lepšímu. Také se mi líbí pestrost osobností a pohledů na svět, které studenti přinášejí.


Co byste doporučil těm, kdo zvažují kariéru pedagoga?
Určitě si vyzkoušet i jinou práci, aby měli porovnání. V rámci pedagogické práce pak mít co nejpestřejší skladbu různých typů výuky a nespadnout do rutiny. A neustále si uvědomovat, že cokoli uděláme nebo řekneme, je vnímáno skupinou mladých lidí, které tím formujeme, a že bychom jim měli jít příkladem.


Co nejcennějšího Vám práce pedagoga dala?
Dala mi spoustu radosti a uspokojení z úspěchů mých absolventů a hlavně mnoho přátelství, zejména s absolventy doktorského studia.

Dostat lék přesně do místa určení a nepoškodit okolí

Druhé místo v Ceně Wernera von Siemense 2019 za nejlepší diplomovou práci získal Ing. Martin Balouch z Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Ocenění získal za práci s názvem „Příprava, struktura a chování systémů nanočástic zapouzdřených v lipidických membránách“.

Práce Martina Baloucha řeší problém, jak udržet v liposomech – nosičích léčiv připravených z lipidů – požadovanou účinnou látku nebo její větší množství. Liposomy se využívají k tomu, aby dopravily léčivou látku na místo určení, například do nádoru nebo ložiska zánětu, a přitom po cestě nepoškodily zdravé tkáně. Takto však liposomy fungují jenom pro několik léčivých látek, poněvadž mnoho látek se v liposomu špatně drží nebo je jí tam tak málo, že to pro účinek na nádory nestačí. V rámci diplomové práce byl připraven nanomateriál, který může pro některé látky liposomy vylepšit. Léčivo se nejdříve nachytá na povrch částice s velkým povrchem, která se později i se vším takto navázaným léčivem uzavře do liposomu, kde je chráněna stejnou bariérou jako v případě liposomů. Toto může být výhodné pro málo rozpustné látky, kterých se dokáže nachytat na povrch částice mnohem více, než se jich může rozpustit a uzavřít do samotného liposomu.

„Cílem práce byla příprava nosičů léčiv, takže hlavní využití se nalézá ve farmaceutickém průmyslu při léčbě zákeřných nemocí, pro které nasazení léčiv do celého těla nebo krevního oběhu může způsobovat závažné problémy,“ vysvětluje Martin Balouch. „Je ale třeba přiznat, že práce je ještě hodně daleko od přípravy komerčně využitelných nosičů; dosud ještě neproběhlo ani testování na buněčných kulturách a také látky použité v rámci práce byly jenom barviva a ne léčiva,“ dodává.

„Při práci mě nejvíc bavilo hledání synergie mezi teorií a experimentem, nastavování takových podmínek, aby byl experiment co nejlépe vyřešitelný i teoreticky, a naopak hledání výpočetních modelů takových, které co nejlépe obsáhnou mnou zkoumané problémy a přinesou užitek mé experimentální práci,“ svěřuje se Martin Balouch.

Odevzdáním diplomové práce ale výzkum v tomto směru rozhodně nekončí, i když Martin sám se hodlá více zaměřit na výpočetní techniky v oblasti transmembránového přenosu látek, který hraje klíčovou roli ve využití liposomů, a to v rámci postgraduálního studia. Bude pokračovat u svého školitele, profesora Štěpánka, který letos zvítězil v kategorii „Ocenění pedagogické praxe“. V jeho šlépějích ale budou pokračovat noví studenti, kteří si zvolili podobné téma, a Martin Balouch jim bude pomáhat již v roli konzultanta.

Láska k chemii, která roste a sílí

Martina Baloucha bavila chemie i na střední škole a věnoval se jí i v rámci mimoškolních aktivit – účastnil se chemické olympiády, semináře KSICHT a dalších. V tomto oboru vždy viděl smysl a motivovali ho i přátelé, kteří zvolili stejnou cestu. Volba Vysoké školy chemicko-technologické tedy pro něj byla zcela přirozená. Po třech letech studia se rozhodl specializovat na chemické inženýrství, poněvadž, jak sám říká, nadšení pro často velmi teoretické koncepty ho opustilo, a rozhodl se vydat cestou, kterou považoval za nejbližší praktickému využití.

„Chemické inženýrství si za dobu své existence vybudovalo úžasnou schopnost – na základě relativně jednoduchých postupů analyzovat i zdánlivě velmi složité systémy a zároveň zná možnosti jejich uplatnění v praxi. Proto mě nejvíc baví. Zajímá mě hledání právě takových problémů, kterým může chemicko-inženýrský přístup pomoci k řešení reálných zadání, např. hledání lepších farmaceutických formulací,“ upřesňuje Martin Balouch.

Martin se ale i nadále angažuje v popularizaci chemie a příbuzných oborů středoškolákům. Psal a píše chemickou olympiádu, organizuje seminář KSICHT a je spoluzakladatelem soutěže Chemiklání.

Nejlepší studenti, mladí vědci a pedagogové získali Ceny Wernera von Siemense

Nejlepší pedagogický pracovník: Prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D

Nejlepší diplomová práce, 2. místo: Ing. Martin Balouch

siemens-vscht-praha


Zdroj:
Siemens, s.r.o., Communications
https://twitter.com/SiemensCzech
http://www.facebook.com/SiemensCzech


Siemens Česká republika
Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více než 12 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens zahrnuje produkty a řešení pro oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci ve zpracovatelském a výrobním průmyslu. Odděleně vedené společnosti Siemens Mobility a Siemens Healthineers působí na trhu kolejové dopravy a zdravotnických technologií. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace, automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz


Koncern Siemens AG
Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního technologického koncernu Siemens AG, který je již více než 170 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Siemens působí po celém světě a zaměřuje se na oblast výroby a distribuce elektrické energie, inteligentní infrastrukturu budov, distribuované energetické systémy a automatizaci a digitalizaci v zpracovatelském a výrobním průmyslu. Prostřednictvím odděleně vedené společnosti Siemens Mobility, která je předním dodavatelem řešení pro kolejovou a silniční dopravu, Siemens určuje trendy na trhu osobní a nákladní dopravy. V rámci majoritního podílu ve veřejně obchodovaných firmách Siemens Healthineers AG a Siemens Gamesa Renewable Energy je Siemens předním světovým dodavatelem zdravotnických technologií a medicínských digitálních služeb, stejně jako ekologicky šetrných řešení pro výrobu větrné energie na pevnině i na moři. Ve fiskálním roce 2019, který skončil 30. září 2019, dosáhl Siemens tržeb ve výši 86,8 miliard EUR a čistého příjmu ve výši 5,6 miliard EUR. Na konci září 2019 měla společnost po celém světě zhruba 385 000 zaměstnanců. Více informací naleznete na http://www.siemens.com

[autor] => [iduzel] => 53000 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52545] => stdClass Object ( [nazev] => Studuj u nás! [datum] => 13.02.2020 [priorita] => [platne_od] => 13.02.2020 [platne_do] => [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~y8xLSa2oBAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Nabízíme bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy [odkaz] => [detail] =>

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

Informace o všech studijních programech a přijímacím řízení na VŠCHT Praha najdete na webu studuj.vscht.cz.

[autor] => [iduzel] => 52545 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52546] => stdClass Object ( [nazev] => Doba chemická - Focus VM [datum] => 11.02.2020 [priorita] => [platne_od] => 11.02.2020 [platne_do] => 05.03.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~y80vSixLTQYA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Prof. Štěpánek byl hostem v pořadu Václava Moravce, tentokrát na domovské půdě VŠCHT Praha. [odkaz] => https://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/220411030530002-doba-chemicka [detail] => [autor] => [iduzel] => 52546 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52983] => stdClass Object ( [nazev] => Mikrokonference na Ústavu chemického inženýrství [datum] => 22.01.2020 [priorita] => [platne_od] => 22.01.2020 [platne_do] => 15.03.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0002~~SzYwKQ4prvDKCkl2d3RU0DDSBAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Studenti obhajovali své projekty za přítomnosti průmyslových partnerů. [odkaz] => [detail] =>

Ve středu 22. 1. 2020 se v posluchárně BI konal formou mikrokonference již 15. ročník závěrečných obhajob procesních projektů. Každoročně se jedná o jedinečnou událost, kde se při hodnocení projektů a následné diskusi setkávají zástupci průmyslové sféry, současní a bývalí pracovníci fakulty a studenti posledního ročníku studia oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství. Akci pořádá garant předmětu doc. Ing. František Rejl, Ph.D. spolu se svými kolegy, kterými jsou Dr. Lukáš Valenz a Dr. Jan Haidl. Letos nás navštívili zástupci firem Synthos a.s., Unipetrol RPA s.r.o., Lovochemie a.s., Spolana a.s., Katko s.r.o., Zentiva k.s., Casale Project a.s., Bryan Research & Engineering, Solex Thermal Science, Contipro a.s. a Asahi Beer.

[autor] => [iduzel] => 52983 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [51435] => stdClass Object ( [nazev] => Ceny The Parc 2019 [datum] => 16.01.2020 [priorita] => [platne_od] => 16.01.2020 [platne_do] => 29.02.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~cwl2jrc0NDAGAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Vojta Klimša - Expert Choice Award, Denisa Lizoňová - Student Choice Award [odkaz] => [detail] =>

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 v Zentivě proběhlo slavnostní předávání každoročních cen The Parc Awards. Oceněni byli dva studenti zapojení do výzkumu v Centru aplikovaného farmaceutického výzkumu (The Parc - Pharmaceutical Applied Research Center). Dvě ceny získali naši dva studenti! Vojta Klimša obdržel Expert Choice Award za práci "High throughput screening of spray dried formulations“ a Denisa  Lizoňová získala Student Choice Award za práci „Modified liposomes for targeted drug delivery“. Oběma gratulujeme!

Foto ©David Smrčka

[autor] => [iduzel] => 51435 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [51275] => stdClass Object ( [nazev] => Pozvánka na obhajoby procesních projektů [datum] => 08.01.2020 [priorita] => [platne_od] => 08.01.2020 [platne_do] => 23.1.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~KyjKz0rNLqkEAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Středa 22. 1. 2020, 13:30, posluchárna BI [odkaz] => [detail] =>

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás pozvali na letošní obhajoby Procesních projektů, které se budou konat ve středu 22. 1. 2020 od 13:30 h v posluchárně BI. Studenti zde budou prezentovat výsledky své práce formou 15-minutových prezentací, po kterých bude následovat stejně dlouhá diskuse.

Budeme rádi, pokud se zúčastníte i tradiční diskuse týkající se výuky tohoto předmětu a spolupráce průmyslu s VŠCHT, která se bude konat po skončení obhajob, přibližně od 17:00 h v posluchárně B03.

Na obhajoby jsou rovněž pozváni zástupci 15 firem dříve či nyní spolupracujících na výuce.

Jonáš F. Rejl (a Lukáš Valenz a Honza Haidl)

[autor] => [iduzel] => 51275 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [50999] => stdClass Object ( [nazev] => Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2020 [datum] => 06.01.2020 [priorita] => [platne_od] => 05.01.2020 [platne_do] => 26.1.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~S8lPUUityC4tqkoFAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Zveme všechny (nejen zájemce o studium) na dny otevřených dveří [odkaz] => https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-verejnost/dod [detail] =>

Z

[autor] => [iduzel] => 50999 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [51001] => stdClass Object ( [nazev] => Pozvánka na přednášku [datum] => 05.01.2020 [priorita] => [platne_od] => 05.01.2020 [platne_do] => 09.01.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0003~~K06sTMxNBAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Hiroki Sayama: "Swarm Chemistry: A Decade-Long Quest to Emergent Creativity in Artificial Nature" 8.1.2020 v AI [odkaz] => [detail] => [autor] => [iduzel] => 51001 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [50963] => stdClass Object ( [nazev] => Ústav chemického inženýrství v novém! [datum] => 03.01.2020 [priorita] => [platne_od] => 03.01.2020 [platne_do] => 1.2.2020 [kategorie] => 1 [obrazek] => 0001~~Ky5JLUjMS80GAA.jpg [obrazek_velky] => [ikona] => [youtube] => [obsah] => Nový rok, nový vedoucí ústavu a nové stránky! [odkaz] => [detail] => [autor] => [iduzel] => 50963 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 50962 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /novinky [sablona] => stdClass Object ( [class] => novinky [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [50975] => stdClass Object ( [obsah] => [poduzel] => stdClass Object ( [50974] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => 05.1.2020 [platne_do] => [odkaz] => [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => 0001~~Cwt29giJT8svyU9KzMtOjDcwNVTIL0qtAgA.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 50974 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52159] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => [platne_do] => [odkaz] => [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => 0001~~y0lMyi9KLMkvik9KTEs0MQYA.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 52159 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52160] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => [platne_do] => [odkaz] => [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => 0001~~Cwt29giJT8svyU9KzMtOjDcwNFXIL0qtAgA.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 52160 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) [52161] => stdClass Object ( [nadpis] => [popis] => [platne_od] => [platne_do] => [odkaz] => [text_odkazu] => [obrazek_pozadi] => 0001~~Cwt29giJT8svyU9KzMtOjDcwtFTIL0qtAgA.jpg [barva_textu] => [iduzel] => 52161 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [iduzel] => 50975 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => slider [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 0 ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_novinky [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

Nové stránky

V případě, že byste narazili na nefunkční odkaz / neaktuální informace, upozorněte prosím webmastera na adrese cejkovaj@vscht.cz, aby tyto nesrovnalosti mohly být odstaněny. Díky.

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi