Studenti a výzkum na ÚCHI

Studenti se podílejí na výzkumu na našem ústavu často již od 2. ročníku bakalářského studia. Nejpozději ve 3. ročníku si vybírají téma bakalářské práce, přičemž nabídka témat je velice široká zejména pro studenty studijních oborů Procesní inženýrství a management, Chemie a Nano- a mikrotechnologie pro chemické inženýrství a zahrnuje možnost práce experimentální i teoretické, včetně možnosti práce na špičkových přístrojích a seznámení s pokročilými technikami matematického modelování apod. Většina studentů poté pokračuje studiem magisterského oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství, přičemž v rámci studia postupně roste podíl samostatné odborné práce v některé z výzkumných skupin na ústavu.

Studentská vědecká konference


Studentská vědecká konference (SVK) je studentská soutěž, na níž studenti bakalářského i magisterského studia prezentují výsledky své výzkumné práce. Soutěž se koná každoročně druhé polovině v listopadu a na tento den je vyhlášen Rektorský den. Na našem ústavu je otevíránu 6 - 7 sekcí, kde soutěžící studenti prezentují své práce formou přednášek. Tyto příspěvky jsou hodnoceny komisemi složenými z pedagogů ústavu a zástupců průmyslové sféry. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány finančně, na odměnách se pravidelně podílejí i naši průmysloví partneři.

SVK 2017/18

V akademickém roce 2017/18 proběhlo SVK v pondělí 20. 11. 2017.

Letos se přihlásilo 59 studentů a bylo otevřeno 7 sekcí (2 anglické, 2 bakalářské a 3 magisterské).

 

Děkujeme našim sponzorům

 

Přehled za všechny ročníky

Výsledky 2017Anotace prací 2017Sponzoři sekcí 2017 | Fotogalerie

Výsledky 2016Anotace prací 2016Sponzoři sekcí 2016 | Fotogalerie

Výsledky 2015Anotace prací 2015Sponzoři sekcí 2015 | Fotogalerie

Výsledky 2014Anotace prací 2014Sponzoři sekcí 2014 | Fotogalerie

Výsledky 2013Anotace prací 2013Sponzoři sekcí 2013 | Fotogalerie

Výsledky 2012Anotace prací 2012Sponzoři sekcí 2012 | Fotogalerie

Výsledky 2011Anotace prací 2011Sponzoři sekcí 2011 | Fotogalerie

Výsledky 2010Anotace prací 2010Sponzoři sekcí 2010 | Fotogalerie