SVK 2018

Studentská vědecká soutěž SVK se letos koná v pondělí 20. listopadu. Přihlašování je od 10. 10. 2017 do 22. 10. 2017 pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz.

Průtočné baterie

Výsledky výzkumu probíhajícího na našem ústavu se občas dostanou i do mainstreamových médií; tentokráte Hospodářské noviny zmiňují průtočné vanadové baterie, vyvíjené ve skupině prof. Koska.

x