Testy CHI I v Maple

Pro studenty, kteří absolvovali cvičení z CHI I s využitím programu Maple, jsou vypsány termíny souhrnných a zkouškových testů v počítačových učebnách.

Noví inženýři

Celkem 22 našich studentů ve dnech 5. a 6. června úspěšně zvládlo státnice i obhajoby, blahopřejeme k získání inženýrského titulu a přejeme mnoho zdaru v další kariéře!

x