Laboratoř požárního inženýrství - publikace

LaboratořAktuality a novinkyLidéProjekty | Publikace | Kontakt |

 

Hasalová L., Jahoda M., Vystrčil V., Ira J., Kubečková N. S., Accidental release of CNG from passenger, 12th International Symposium on Fire Safety Science, June 12–16, 2017,  Lund, Sweden, poster.

Hasalová L., Jahoda M., Vystrčil V., Ira J., Karl J., Suchý O., Havarijní únik CNG z osobních automobilů - scénáře a rizika, XXVI. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2017, 6.-7..9. 2017, Ostrava, 76-79.

Jahoda M., Čmelíková T., Schopnosti řešiče FDS modelovat hašení vodní mlhou, XXVI. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2017, 6.-7..9. 2017, Ostrava, 91-94.

Hasalová L., The use of optimization in pyrolysis modelling of combustible solids, Doctoral dissertation, UCT Prague, 2017.

Hasalová L., Ira J., Jahoda M., Practical observations on the use of Shuffled Complex Evolution (SCE) algorithm for kinetic parameters estimation in pyrolysis modeling. Fire Safety Journal 80 (2016), 71–82.

Hasalová L., Ira J., Review paper on the aspects of thermal decomposition modelling of solids, XXV. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2016, 21.-22.9. 2016, Ostrava.

Hasalová L., Sanža Šafránek O., Vystrčil V., Jahoda M., Fire spread over the sedan type passenger cars with the emphasis on the origin and cause of the fire, The 14th international konference Interflam 2016, 4 - 6 July 2016, Royal Holloway College, UK.

Roučková E., Matematické modelování lokálního hoření kapalin v řešiči FireFOAM, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2016.

Topinková K., Matematické modelování hoření metanu v polootevřeném prostoru, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2016.

Obergruber M., Nestacionární simulace hoření propanu v uzavřené místnosti, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2016.

Čižinská A., Užití programu FireFOAM v požárním inženýrství a forenzních vědách, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2016.

Šálek V., Tepelné charakteristiky pevných látek pro požární simulace v řešiči FDS, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2016.

Jahoda M., Obergruber M., Čižinská A., Užití programu FireFOAM v požárním inženýrství, XXV. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2016, 21.-22.9. 2016, Ostrava, 137-139.

Švejdová A., Identifikace neznámých látek z požářiště s využitím metod molekulové spektroskopie, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2015.

Kučáková K., Identifikace neznámých látek z požářiště s využitím metod prvkové analýzy, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2015.

Kubečková N.S., Modelování rychlosti úniku metanu z tlakového zásobníku, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2015.

Ledererová L., Matematické modelování hašení požárů, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2015.

Kubová P., Počítačová simulace evakuace osob při havárii technologické jednotky, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2015.

Jahoda M., Ira J., Kubečková N. S.,  Odhad doby havarijního úniku CNG z osobního automobilu,  XXIV. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2015, 09.09. - 10.09.2015, Ostrava,  103-105.

Roučková E., Experimentální stanovení rychlosti hoření kapalin v laboratorním měřítku, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2014.

Vaněk P., CFD simulace hoření těkavých kapalin, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2014.

Jahoda M., Hasalová L., Roučková E., Hmotnostní úbytek těkavých kapalin při hoření – experiment a modelování, XXIII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2014, 03. - 04.09.2014,  Ostrava, 105-107.

Ira J., Hasalová L., Jahoda M.,  Modelování tepelné degradace pevných materiálů z hlediska reakční kinetiky, XXIII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2014, 03. - 04.09.2014 Ostrava. 101-104.

Ira J., Hasalová L., Jahoda M.,  The use of optimization in fire development modelling, Proceedings of International Conference Applications of Structural Fire Engineering 2013, 19. - 20.04.2013, Praha, 42-48.

Kubová P., Předpověď pohybu osob při požární evakuaci, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2013.

Hasalová L., Kubová P., Jahoda M.,  Numerická předpověď pohybu osob při požární evakuaci, XXII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2013, 04. - 05.09.2013, Ostrava, 61-63.

Ira J., Hasalová L., Jahoda M.,  Počítačové modelování šíření požárů, XXII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2013, 04. - 05.09.2013, Ostrava, 74-77.

Ira J., Predikce pyrolýzních vlastností materiálů pro modelování požárů, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2012.

Hasalová L., Jahoda M., Ira J.,  Measurement and evaluation of experimental data for modelling thermal decomposition of solid materials, Chemical Engineering Transactions 29 (2012), 1405-1410.

Vaněk P., Experimentální stanovení teploty při hoření dřeva., Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2011.

Hasalová L., Vaněk P., Jahoda M., Kadlec K.,  Časově prostorové rozložení teplot v materiálech při hoření, CHISA 2011, 24. - 27.10.2011, Srní, Šumava, 1-12.

Matheislová H., Jahoda M. , Kundrata T., Dvořák O.,  CFD simulations of compartment fires, Chemical Engineering Transactions 21 (2010), 1117-1122.

Ira J., Předpověď šíření plynných toxických látek metodou počítačové dynamiky tekutin, Bakalářská práce, VŠCHT Praha 2010.

Kundrata T., Modelování požárů metodou počítačové dynamiky tekutin, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2010.

Matheislová H., Jahoda M., Angelis J., Bursíková P., Dvořák O.,  Matematické modelování nešířícího se požáru unikajícího plynu v místnosti, XVIII. ročník mezinárodní konference  Požární ochrana 2009, 09.09.2009, Ostrava, 349-356.

Nestával V., Modelování průběhů požárů a šíření nebezpečných plynů, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2009.

Hasalová L., Modelování dynamiky požáru chemické laboratoře, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2009.

Angelis J., Dvořák O., Matheislová H., Jahoda M., Bursíková P.,  Predikce teplotního pole pro velkorozměrovou požární zkoušku simulující požár automobilu o tepelném výkonu 10 MW v silničním tunelu Komořany,  XVIII. ročník mezinárodní konference  Požární ochrana 2009, 09.09.2009, Ostrava 1-7.

Matheislová H., Jahoda M.,  CFD modelování průběhu požáru, Sborník prací ze semináře Reakční a transportní jevy III (2009), 10.06.2009, Jablonec nad Nisou, 273-284.

Matheislová H., Jahoda M., Kundrata T., Angelis J., Dvořák O.,  Modelování požárů metodou počítačové dynamiky tekutin, CHISA 2009, 19.10.2009, Srní, Šumava A4.7

Homola O., Matematické modelování požárů a jevů při požárech, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2008.

Kučera T., Modelování průběhů požárů, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2007.