Laboratoř požárního inženýrství

Laboratoř |Aktuality a novinkyLidéProjekty |PublikaceKontakt |

Co děláme?

Laboratoř požárního inženýrství se zabývá predevším matematickým modelováním hoření, tepelným rozkladem pevných materiálů, odpařováním těkavých kapalin a jejich aplikacemi v požárním a bezpečnostním inženýrství.

Jaké využíváme nástroje?

Využíváme matematické modely založené na metodě CFD (Computational Fluid Dynamics).

Jen modelování ale nestačí, kde bereme experimentální data?

 • V laboratoři provádíme malorozměrné požární experimenty hoření pevných a kapalných paliv.
 • Spolupracujeme s Technickým ústavem požární ochrany (TÚPO), který nám poskytuje cenná experimentální data z velkorozměrových požárních zkoušek.

A proč?

Existuje hodně důvodů kromě toho, že nás to baví.

Prevence

 • Umístění požárně bezpečnostních prvků budov a výrobních technologií (detektory, trysky stabilního hasicího zařízení).
 • Plánování a ověření funkčnosti evakuačních strategií.
 • Bezpečnost hasičů - plánování požárních zkoušek a cvičení.
 • Požární bezpečnost vozidel na pohon CNG.

Vyšetřování

 • Příčiny vzniku a šíření požáru.
 • Ověření hypotéz o druhu a množství zápalné látky.

Výzkum pro CFD simulace

 • Modely termické deagradace pevných materiálů.
 • Modely odpařování těkavých kapalin.
 • Vícefázové modely pro hašení vodní mlhou.
 • Validace a verifikace CFD řešičů.