Vybrané výsledky výzkumu na ÚCHI

Přehled významných a vykazovaných výsledků výzkumu včetně příslušné dokumentace.

Publikace v impaktovaném periodiku

Vybrané publikace najdete na stránkách jednotlivých výzkumných skupin.

Funkční vzorky

Přehled výsledků v kategorii "Funkční vzorek"

 • Mikrofluidní extraktor s paralelním tokem fází oddělených dialyzační membránou (2018). Tech. zpráva (PDF)
 • Tlaková cela pro studium tvorby bublin a plynů pomocí radiofrekvenční stimulace magnetických nanočástic (2018). Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní zařízení pro generování kapek v systému dvou nemísitelných vodných fází (2017). Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní zařízení pro separaci fází pomocí elektrického pole v systémech dvou nemísitelných vodných fází (2017). Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní čip s oddělenými elektrodovými prostory pro adresování a spojování kapek (2016). Tech. zpráva (PDF)
 • Elektrochemická cela pro stanovení náboje kapiček v systému dvou nemísitelných fází (2015). Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní zařízení pro adresování kapiček v systému dvou nemísitelných vodných fází (2015). Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní zařízení pro studium adresování kapiček pomocí gradientu koncentrace surfaktantu v přítomnosti elektrického pole (2015). Tech. zpráva (PDF)
 • Elektrochemická cela pro studium kinetiky elektrochemických reakcí (2014). Tech. zpráva (PDF)
 • Multifunkční dokovací stanice pro mikrofluidní zařízení (2014). Tech. zpráva (PDF)
 • Elektrochemická cela pro studium interakce systému dvou nemísitelných fází s elektrickým polem (2014), Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní zařízení pro studium pasivního nabíjení kapiček elektrolytu (2014), Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní zařízení s elektrodovými prostory oddělenými membránami (2014), Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní zařízení se zlatými elektrodami zabudovanými ve vertikálních stěnách kanálku (2014), Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní čip pro studium electrowettingu (2013), Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní zařízení pro studium pohybu kapiček v elektrickém poli (2013), Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní elektrochemická cela pro voltametrická měření v inertní atmosféře (2013), Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní zařízení pro měření elektroosmotické mobility (2013), Tech. zpráva (PDF)
 • Skleněný mikrofluidní čip (2013), Tech. zpráva (PDF)
 • Flexibilní nerezové razítko (2013), Tech. zpráva (PDF)
 • Elektrolyzér pro studium vlivu míchání na elektrodepozici india (2012), Tech. zpráva (PDF)
 • Promíchávané zařízení pro galvanoplastiku (2012), Tech. zpráva (PDF)
 • Mikročip pro vytváření třífázového segmentovaného toku (2012), Tech. zpráva (PDF)
 • Skleněný čip s elektrodovým polem (2012), Tech. zpráva (PDF)
 • Sensor for slug flow characterization (2012), Tech. zpráva (PDF)
 • Plastový mikrofluidický mikročip s lineárním polem zlatých elektrod pro elektrochemická měření v proudu tekutiny (2011), Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní separátor nemísitelných fází (2011), Tech. zpráva (PDF)
 • Kovové raznice pro replikaci mikrofluidních čipů (2011), Tech. zpráva (PDF)
 • Mikrofluidní zařízení s vloženou membránou a mikroelektrodovým polem pro měření veličin v okolí membrány (2011), Tech. zpráva (PDF)

Prototypy

Přehled výsledků v kategorii "Prototyp"

Ověřené technologie

Přehled výsledků v kategorii "Ověřená technologie"

Software

Přehled výsledků v kategorii "Software"

Smluvní výzkum

Přehled výsledků v kategorii "Smluvní výzkum"