Zadání:

V periodicky pracující lískové sušárně za konstantních parametrů sušícího vzduchu klesne hmotnost materiálu o počáteční vlhkosti 50% hmotnostních za 1 hodinu z 50 kg na 37,5 kg. Materiál má kritickou vlhkost 18% hmotnostních a rovnovážnou 3% hmotnostní. Zjistěte, jak dlouho se tento materiál musí sušit za jinak stejných podmínek, má-li jeho koncová vlhkost být 10% hmotnostních a lze-li předpokládat, že měrná rychlost sušení v druhém období sušení (t.j. v období klesající rychlosti sušení) je lineární funkcí relativního hmotnostního zlomku vody v materiálu.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text