Zadání:

Je třeba zpracovat diferenciální destilací za normálního tlaku 200 kg vodného roztoku o koncentraci 33% hmotnostních ethanolu na destilát o středním složení 65% hmotnostních ethanolu. Vypočtěte hmotnost destilátu a zbytku a složení zbytku v hmotnostních procentech. Jaké budou ztráty ethanolu ve zbytku vyjádřené v procentech množství ethanolu přivedeného v nástřiku.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text