Zadání:

V předehřívači typu “trubka v trubce” se ohřívá 0,25 kg s-1 benzenu z 20°C na 80°C sytou vodní parou o tlaku 0,12 MPa. Benzen protéká ocelovou trubkou o vnitřním průměru 20 mm a vnějším průměru 24 mm. Koeficient přestupu tepla na straně páry je 1.104 W m-2 K-1. Vypočtěte spotřebu páry a délku výměníku.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text