Zadání:

Kolik tun suspenze pevné látky ve vodě o teplotě 20°C lze zfiltrovat za hodinu na listovém filtru , který má filtrační plochu 50 m2 a pracuje při rozdílu tlaků 1,5 at?
Na pokusném filtru s plochou 0,1 m
2 byly při rozdílu tlaků 1 at získány tyto výsledky: za 200 s bylo zachyceno 5 litrů a za 1500 s 14 litrů filtrátu. Vlhkost koláče je 32% hmot. a suspenze obsahuje 10% hmot. pevné fáze. Teplota i filtrační přepážka jsou při provozu a při pokusné filtraci shodné.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text