Technická termodynamika

Studijní materiály

I. Učební text

Učební text je zde. Je shodný s materiálem na E-learningu.

II. Přednášky a cvičení

 1. Kritický bod a kritické veličiny pdf
 2. Síly mezi molekulami, stavové chování čistých plynů pdf
 3. Stavové plynných směsí pdf
 4. Stavové chování kapalin; voda a její anomálie pdf
 5. Termodynamické vlastnosti ideálního plynu pdf
 6. Termodynamické vlastnosti reálného plynu pdf
 7. Výpočet tepla a práce pdf
 8. Výparné teplo a tlak nasycených par pdf
 9. Termodynamika plynných směsí pdf
 10. Teorie roztoků I pdf
 11. Teorie roztoků II pdf
 12. Povrchové napětí, transportní vlastnosti pdf a pdf (Haidl)
 13. Využití TD v procesním a chemickém inženýrství pdf

Hodnocení a Zkouškové otázky

Zadání zápočtového příkladu pdf - odevzdat alespoň čtyři dny před plánovanou zkouškou!