Průmyslové reaktory – materiály

UPOZORNĚNÍ: některé materiály jsou dostupné pouze z domény vscht.cz

Přehled přednášek, podklady

1. Oxidace a redukce v komoditních výrobách (kyselina sírová a dusičná).
2. Oxidace a spalování v energetice, hořáky a pece (spalovaní uhlí, mazutu, teplota plamene). Podklady PDF
3. Katalytické reaktory pro petrochemii – hydrogenace, dehydrogenace, štěpení, izomerace, parciální oxidace). Podklady PDF
4. Reaktory pro organické syntézy a farmaceutický průmysl.
5. Katalytické reaktory pro ochranu ovzduší, voštinové katalyzátory. Podklady PDF
monolity) pro automobily a elektrárny.
6. Reaktory pro čištění odpadních vod.
7. Průmyslové bioreaktory, fermentory, kvasnice, etanol, kyselina citrónová, biopaliva.
8. Polymerizační reaktory, vysokotlaké, katalytické. Podklady PDF
9. Nízkotlaké a vysokotlaké zplyňování uhlí, koksárenský a syntézní plyn, zdroje vodíku. Podklady PDF
10. Fischerovy-Tropschovy syntézy. Podklady PDF
11. Reaktory pro metalurgický průmysl, vysoká pec, vysokoteplotní reaktory, elektrický oblouk, karbidy
12. Adsorpce a absorpce s chemickou reakcí.
13. Elektrochemické reaktory, hydroxid sodný, hliník, fotochemické reaktory, oxid titaničitý.
14. Reaktory pro nanotechnologie, výroba nanočástic.