Pracovní materiály

k předmětu Bioinženýrské metody

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály

I. Přednášky

 • Homogenní enzymové reaktory (PDF)
 • Imobilizované enzymy (PDF)
 • Vsádkové bioreaktory (PDF)
 • Vsádkové bioreaktory - strukturované modely (PDF)
 • Průtočné bioreaktory - chemostaty (PDF)
 • Polovsádkové bioreaktory (PDF)
 • Chemostat s imobilizovanými buňkami (PDF)
 • Smíšené kultury a jejich interakce (PDF)

II. Zadání úloh (PDF)

III. Řešení úloh pomocí programu Maple

 • Příklad P1.1 (PDF)
 • Příklad P1.2 (PDF)
 • Příklad P2.1 (PDF)
 • Příklad P2.2 (PDF)
 • Příklad P2.3 (PDF)
 • Příklad P2.4 (PDF)
 • Příklad P3.1 (PDF)
 • Příklad P4.1 (PDF)
 • Příklad P4.2 (PDF)
 • Příklad P4.3 (PDF)
 • Příklad P4.4 (PDF)
 • Příklad P4.5 (PDF)

IV. Podpůrné materiály

 • Enzymy, kinetika, imobilizace (PDF)
 • Růst ve vsádkových a průtočných bioreaktorech (PDF)
 • Stechiometrie růstu (PDF)
 • Modifikace základních typů bioreaktorů (PDF)