Bezpečnostní inženýrství

Studijní materiály (PDF)

Plán přednášek/prezentací

Přednášky

Úvod
Legislativa

Přednáška: Hodnocení rizik: F&E index

Přednáška: Hodnocení rizik: HAZOP, FTA, FMEA

Přednáška: Výtok tekutin ze zásobníků a šíření emisí ve volném prostoru

Přednáška: Požární a výbuchové charakteristiky materiálů

Přednáška: Požáry, tepelné charakteristiky, modelování

Přednáška: Zdroje vznícení, požární (výbuchová) prevence a ochrana

Přednáška: Doba výtoku kapalin ze zásobníků

Přednáška: Rychlost výtoku stlačených plynů z tlakových nádob, Doba výtoku - ukázka řešení

Přednáška: Detektory požárů a senzory plynů

Prednáška: Nebezpečí a prevence chemických procesů

Přednáška: Toxikologie

Přednáška: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Domácí úkoly - zadání

  1. Zařazení objektu do skupiny
  2. F&E index (Průvodce pro práci s kapalným ethylénem)
  3. FTA