Magisterské studium

V rámci studijního oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství jsou studenti vedeni k získání hlubokých znalostí z oblasti hydrodynamických, tepelných a difúzních procesů, rovněž se seznamují s problematikou výpočtů chemických reaktorů, s procesním a systémovým inženýrstvím. Při výuce řady předmětů a pro řešení samostatných projektů je k dispozici moderní počítačové vybavení a špičkové programy (mj. Aspen ONE, Matlab, Comsol, Fluent aj.).
Při výuce ve studiu oboru se plně uplatňuje kreditní systém, takže si posluchač může své vzdělání skutečně "ušít na míru" z mnoha předmětů, které ÚCHI zajišťuje a ještě z dalších předmětů vyučovaných na fakultě jinými ústavy. Kromě chemicko-inženýrsky orientovaných předmětů prohlubujících teoretický základ daného oboru je v nabídce i skupina předmětů zabíhajících do jiných oborů (ekologie, biotechnologie, fyzikální chemie, ekonomika, atd.) a skupina předmětů zaměřených na zvládnutí práce s výpočetní technikou a standardním programovým vybavením jako jedním z významných nástrojů chemického inženýra. Všeobecný přehled a samostatná experimentální i teoretická práce se upevňují v laboratořích oboru, exkurzích a odborné praxi.
V závěru magisterského studia vypracovává každý student diplomovou práci, která má charakter základního nebo aplikovaného výzkumu.

Předměty zajišťované ÚCHI v magisterském studiu


Bezpečnostní inženýrství (N409043)

Sylabus předmětu | Pracovní materiály | Zkušební otázky


Bioinženýrské metody (N409057)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály


Hydromechanické procesy (N409065)

Sylabus předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály


Chemické inženýrství III (N409021)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály


Chemické technologie pro procesní inženýrství (N409059)

Sylabus předmětu | Pracovní materiály


Inženýrství chemických reaktorů (N409076)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály (pouze z domény VŠCHT)


Mikrochemické inženýrství (N409079)

Sylabus předmětu | Pracovní materiály


Modelování procesů v chemickém inženýrství (N409064)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály


Odborná praxe (N409080)

Sylabus předmětuInformace pro studenty


Procesní aparáty a zařízení (N409068)

Sylabus předmětu


Procesní a systémové inženýrství (N409025)

Sylabus předmětu | Pracovní materiály (pouze z domény VŠCHT)


Procesní inženýrství a design (N409060)

Sylabus předmětu


Procesní projekt (N409041)

Sylabus předmětu | Informace pro studenty


Procesy a aparáty ochrany životního prostředí (N409016)

Sylabus předmětu | Pracovní materiály


Procesy pro energetiku a speciality (N409081)

Sylabus předmětu


Průmyslové aplikace procesů sdílení hmoty (N409077)

Sylabus předmětu


Průmyslové reaktory (N409078)

Sylabus předmětu | Pracovní materiály


Separační procesy v biotechnologiích (N409028)

Sylabus předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály


Studium a analýza biologických pochodů technikami chemického inženýrství (N409082)

Sylabus předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály


Technická termodynamika (N409023)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Pracovní materiály


Tepelné procesy (N409067)

Sylabus předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály


Základy procesního inženýrství (N409084)

Sylabus předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály


Základy sdílení hmoty (N409066)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály


 

Informace pro diplomanty (diplomová práce, SZZ)


DP – sylabus | DP – pokyny pro vypracování a tisk |  Další informace