Informace pro studenty a absolventy

Na této stránce zveřejňujeme nabídky zaměstnání, stáží, výměnných pobytů apod. cílené převážně na naše studenty či absolventy. Podniky, které mají zájem zde zveřejnit svou nabídku, mohou kontaktovat dr. Basařovou.

 

Nabídky PhD a post-doktorandských pozic:

3 nové studijní pobyty (deadline v srpnu 2017 !) - TU Delft, Loughborough UniversityUniversité libre de Bruxelles.

Nabídky pracovních míst

Sales engineer  -  Denwell , více na http://www.denwel.cz/sales-engineer

Technolog membránových procesů – MemBrain

Lovochemie nabízí programy pro studenty i absolventy – Absolventský program, obecné info

náborový leták Mondi – Trainee program