Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

uchi.vscht.cz

Nacházíte se:  → Věda a výzkum → Spolupráce s průmyslem
iduzel: 50997
idvazba: 58097
šablona: stranka
čas: 21.2.2024 16:29:12
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 50997
idvazba: 58097
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda/spoluprace'
iduzel: 50997
path: 8548/39341/39375/39416/50955/50997
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Spolupráce s průmyslem

Chemicko-inženýrský servis - Nabídka spolupráce

 • Experimenty a výpočty pro získání procesních parametrů
  • měření a výpočty reakční kinetiky (Y)
  • mezifázový transport hmoty (míchané nádoby-fermentory, absorpční a destilační kolony) (Y)
  • rozpustnosti a difuzivity v polymerech (Y)
  • modelování/simulace proudění ve výplních separačních kolon (Y)
  • transport tepla a hmoty pro heterogenní katalýzu (Y)
  • membránové separační procesy (dělení směsí par, plynů) (Y)
  • výměníky tepla (Y)
 • Bilance materiálových toků a energie
  • hmotnostní a energetické bilance chemických výrob (Y)
 • Návrh, optimalizace a intenzifikace procesů a technologií
  • chemické reaktory (Y)
  • kolonové aparáty a procesy (absorpce, destilace, extrakce) (Y)
  • zpracování sypkých hmot (Y)
  • numerické metody pro optimalizace (Y)
  • modelování průtočného reaktoru (Y)
  • bioreaktory (Y)
  • návrh a optimalizace CFD simulací (Y)

 

Stávající spolupráce

   
theparc (šířka 215px)

The Parc

Centrum aplikovaného farmaceutického výzkumu (The Parc, Pharmaceutical Applied Research Center) vzniklo na základě iniciativy společnosti Zentiva ve spolupráci s třemi partnery z akademické sféry: Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Tato velmi úspěšná iniciativa propojila nastupující talenty s předními farmaceutickými i akademickými odborníky, kteří společně pracují na urychlení procesu inovací v oblasti výzkumu a vývoje léčiv.

Centrum The Pack v první řadě umožňuje doktorandům v řadě chemických oborů získat praxi, vypracovat dizertační práci s potřebnými publikačními výstupy a zároveň být mentorsky veden předními farmaceutickými i akademickými pracovníky napříč průmyslovým světem. Společným cílem, motivovaným konkrétními potřebami soukromého sektoru, je pak spolupráce na urychlení inovací a vývoji nových léčiv.

Web: https://www.theparc.eu/

Kontaktní osoba: prof. František Štěpánek

 Casale Project

Proces: Kyselina dusičná dvoutlak

Casale Project a.s.

Kdo jsme?

Jsme odborná inženýrsko-dodavatelská firma, která poskytuje komplexní služby v oblasti projektování. Připravujeme návrhy všech stupňů od úvodního projektu, prováděcího projektu po projekt skutečného provedení, dále zajišťujeme dodávky technologických zařízení a komponentů včetně montáže, výstavby a uvedení do provozu zahrnující individuální, komplexní a garanční zkoušky. Provádíme také projektový management při realizaci průmyslových investičních a technologických celků. Hlavním zaměřením podnikání společnosti CASALE PROJECT a.s. je oblast dusíkatých hnojiv založená na technologických licencích (know-how) sesterské společností CASALE SA (Švýcarsko).

Uplatnění absolventů ÚCHI VŠCHT Praha u nás

Již řada absolventů ÚCHI VŠCHT u nás pracuje a jejich schopnosti se osvědčily v naší procesní divizi. V případě zájmu je možné po získání zkušeností přejít do oddělení Projektového řízení a stát se vedoucím projektu.

Náplň práce v procesní divizi zahrnuje:

 • Návrh zařízení nebo potrubí s využitím simulačních programů UniSim Design a HTRI
 • Specifikace technologických dat pro měřící přístroje
 • Zpracování procesní projektové dokumentace představující zadání projektu, popis procesu, hmotnostní a tepelné bilance, spotřebu surovin, produkci odpadů, technologické (PFD) a strojně technologické (P&ID) schémata, návody pro zprovoznění jednotky
 • Aktivní účast na zprovoznění navržené jednotky, školení obsluhy
 • Přípravu podkladů a zpráv z oblasti bezpečnosti práce a životního prostředí

Naše spolupráce s ÚCHI VŠCHT Praha

Podařilo se nám navázat dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s Ústavem chemického inženýrství na VŠCHT Praha. V rámci předmětu Procesní inženýrství a design každoročně připravujeme přednášku popisující průběh komerčního projektu výstavby chemické jednotky a přibližující roli procesního inženýra ve všech fázích takového projektu. Dále zadáváme úlohu pro Procesní projekt studentů, při kterém si studenti vyzkouší uplatnění svých nabytých vědomostí v reálném problému z praxe. Při jeho vypracování jsme vždy připraveni podat studentům pomocnou ruku, je-li potřeba.

Zaujali jsme Vás?

Chcete získat bližší informace o naší společnosti? Neváhejte navštívit naše internetové stránky nebo se přímo spojte s naší kontaktní osobou!

Web:                    www.casaleproject.cz

Kontakt:              Oldřich Pešek, opesek@casaleproject.cz

Aktualizováno: 3.3.2021 19:07, Autor: Jitka Čejková


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi