Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

uchi.vscht.cz

Nacházíte se:  → Studium → Magisterské  → Bioinženýrské metody
iduzel: 51535
idvazba: 58844
šablona: stranka
čas: 19.6.2024 14:22:00
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 51535
idvazba: 58844
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/magisterske/bm'
iduzel: 51535
path: 8548/39341/39375/39416/50954/50989/51505/51535
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bioinženýrské metody

Sylabus předmětu

Audiovizualní komentáře k výuce

Požadavky pro získání zápočtu a složení zkoušky

Zápočet: V průběhu semestru posluchači absolvují v rámci cvičení dva písemné testy (obvykle v 7. a 14. výukovém týdnu) zaměřené na řešení jednoduchých výpočtově orientovaných problémů. Z každého testu je možno získat 0-50 bodů. Podmínkou pro získání zápočtu je získání alespoň 25 bodů z každého testu.
Posluchači, kteří nesplní uvedený požadavek v průběhu semestru, mohou absolvovat testy znovu ve dvou náhradních termínech ve zkouškovém období. V těchto náhradních termínech se posluchači též mohou pokusit o vylepšení bodového zisku z jednoho či obou testů (výsledek takového pokusu se započítává do celkového bodového hodnocení pouze tehdy, je-li vyšší než nejvyšší výsledek předchozích pokusů).

Zkouška: Zkouška z předmětu Bioinženýrské metody je ústní. Podmínkou pro absolvování ústní zkoušky je získání zápočtu.
Při ústní zkoušce si posluchač losuje dvojici otázek z předem sestaveného seznamu. Odpověď na každou otázku je hodnocena 0-50 bodů. K úspěšnému složení zkoušky musí posluchač získat alespoň 20 bodů z každé otázky.
Bodové hodnocení z ústní zkoušky a bodové hodnocení obou testů se sečte do celkového bodového hodnocení předmětu a výsledná známka je určena dle následující tabulky:

Celkový součet bodů   Klasifikace   
< 100 F
100–119 E
120–139 D
140–159 C
160–179 B
180–200 A
Aktualizováno: 16.12.2020 08:26, Autor: 409

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Přednášky
Zkušební otázky
Zadání a řešení úloh
Podpůrné materiály

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi