Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

uchi.vscht.cz

Nacházíte se:  → Studium → Doktorské  → Pravidla
iduzel: 63443
idvazba: 75632
šablona: stranka_ikona
čas: 1.2.2023 20:37:11
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63443
idvazba: 75632
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 63443
path: 8548/39341/39375/39416/50954/50990/63443
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pravidla pro doktorské studijní programy

Existují 2 varianty doktorského studijního programu Chemické a procesní inženýrství:

  • D401 (základní program)
  • DD401 (program s dvojím diplomem s partnerskou univerzitou KU Leuven, část studia probíhá tam)

Pravidla pro doktorský studijní program Chemické a procesní inženýrství (D401)

Předměty

Student absolvuje minimálně 4 předměty. Minimálně 3 předměty si student volí z modulů A a B, z toho alespoň 1 předmět z modulu A, a to z nabídky standardního DSP Chemické a procesní inženýrství na VŠCHT Praha. Předměty si student volí po dohodě se svým školitelem v návaznosti na zaměření své disertační práce a s ohledem na součásti státní doktorské zkoušky (SDZ). V případě potřeby si student může jako předměty modulu A či B zvolit i jiné odborné předměty doktorského studia vyučované na VŠCHT Praha, případně i jiných vysokých školách, vždy však po předchozím souhlasu školitele a po schválení oborovou radou. Oborová rada v případech zahrnutí takového předmětu do ISP přihlíží zejména k souladu ISP s cíli učení programu, profilem absolventa a s tím souvisejícím zaměření okruhů SDZ.

Okruhy státní doktorské zkoušky

Státní doktorská zkouška se skládá ze tří okruhů.

Povinný okruh:

  • Jednotkové operace chemického inženýrství

Dále dva z těchto okruhů:

  • Reaktorové a bioreaktorové inženýrství
  • Přenosové jevy (sdílení tepla, hmoty, hybnosti)
  • Systémové inženýrství, dynamika a řízení
  • Inženýrství pokročilých materiálů a procesů jejich přípravy

Disertační práce

Vypracování disertačních prací vyžaduje samostatnou tvůrčí činnost studenta, jejímž produktem jsou kromě samotné disertační práce i vědecké publikace v odborných časopisech. Minimálním požadavkem pro připuštění k obhajobě disertační práce je publikační činnost studenta v rozsahu alespoň 2 impaktované publikace na téma disertace s jasným klíčovým přínosem disertanta (typicky první místo v kolektivu, popř. korespondující autor). Předpokladem pro obhajobu disertační práce je předložení seznamu publikací a dalších odborných výstupů tvůrčí činnosti (prezentace příspěvků na konferencích apod.).

Pravidla pro doktorský studijní program Chemické a procesní inženýrství (DD401)

Doktorský studijní program Chemické a procesní inženýrství s dvojím diplomem (DD401) se řídí stejnými pravidly jako D401, upravují se pouze podmínky pro volbu předmětů:

Předměty DD401

Student absolvuje minimálně 4 předměty. Minimálně 3 předměty si student volí z modulů A a B, z toho alespoň 1 předmět z modulu A, a to z nabídky standardního DSP Chemické a procesní inženýrství na VŠCHT Praha a z nabídky předmětů odpovídajícího DSP partnerské univerzity KU Leuven. Předměty si student volí po dohodě se svými školiteli na VŠCHT Praha a KU Leuven v návaznosti na zaměření své disertační práce a s ohledem na součásti státní doktorské zkoušky (SDZ). V případě potřeby si student může jako předměty modulu A či B zvolit i jiné odborné předměty doktorského studia vyučované na VŠCHT Praha či KU Leuven, případně i jiných vysokých školách, vždy však po předchozím souhlasu obou školitelů a po schválení oborovou radou. Oborová rada v případech zahrnutí takového předmětu do ISP přihlíží zejména k souladu ISP s cíli učení programu, profilem absolventa a s tím souvisejícím zaměření okruhů SDZ.

Aktualizováno: 18.2.2022 10:55, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi