Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

uchi.vscht.cz

Nacházíte se:  → Studium → Bakalářské → Programy → Study plan
iduzel: 64035
idvazba: 76381
šablona: stranka
čas: 1.2.2023 20:47:16
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/bakalarske/programy
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 64035
idvazba: 76381
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 64035
path: 8548/39341/39375/39416/50954/50988/51257/64035
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Předměty programu

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3 / 3 / - Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty - / 2 / - KZ 3
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2 / - / - Zk 3
B402007 Úvod do nano a mikrotechnologií 3 / - / - Zk 4
B413001 Matematika A 3 / 4 / - Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum - / 3 / - KZ 3
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101004 Laboratoř anorganické chemie I - / - / 4 KZ 3
B110003 Organická chemie I 3 / 2 / - Z+Zk 6
B403003 Fyzikální chemie I 3 / 2 / - Z+Zk 6
B413002 Matematika B 3 / 3 / - Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3 / 2 / - Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A - / 2 / - Z 1
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B107001 Anorganické nekovové materiály 2 / - / - Zk 3
B413005 Počítačový algebraický systém Maple - / 2 / - KZ 2
B444006 Základy strojnictví 2 / 1 / - Z+Zk 4
B445016 Algoritmizace a programování v Matlabu - / 3 / - KZ 4
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B110005 Laboratoř organické chemie I - / - / 4 KZ 3
B402003 Analytická chemie A 2 / 2 / - KZ 5
B403012 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 2 / 1 / - Z+Zk 4
B409001 Chemické inženýrství I 2 / 3 / - Z+Zk 6
B444004 Fyzika II 2 / 2 / - Z+Zk 5
B444005 Laboratoř fyziky - / - / 4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B - / 2 / - Z+Zk 2
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B108002 Úvod do studia materiálů 2 / - / - Zk 3
B413004 Numerické metody 2 / 2 / - Z+Zk 5
B837001 Podniková ekonomika 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1 / 1 / - KZ 2
B402004 Analytická chemie B 2 / 1 / - Z+Zk 4
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I - / - / 4 KZ 3
B403013 Fyzikální chemie mikrosvěta 3 / 2 / - Z+Zk 6
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem - / - / 4 KZ 4
B409012 Disperzní systémy I 3 / 2 / - Z+Zk 7
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B403009 Základy chemicko-inženýrské termodynamiky 1 / 2 / - Z+Zk 4
B409010 Multifunkční chemické a biochemické mikrosystémy 2 / - / - Zk 3
B409015 Inovace strukturovaných produktů 2 / 1 / - Z+Zk 4
B444008 Základy elektroniky 2 / 2 / - Z+Zk 5
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320001 Biochemie I 3 / 1 / - Z+Zk 5
B402005 Laboratoř analytické chemie I - / - / 4 KZ 3
B402008 Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů - / - / 4 KZ 3
B409008 Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů - / - / 4 KZ 3
B413003 Aplikovaná statistika 1 / 2 / - Z+Zk 4
B444010 Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory 3 / 1 / - Z+Zk 6
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B403011 Počítačová chemie 2 / - / - Zk 3
B409002 Chemické inženýrství II 2 / 3 / - Z+Zk 6
B409009 Inženýrství biologických procesů 2 / 1 / - Z+Zk 4
B409013 Disperzní systémy II 2 / 1 / - Z+Zk 4

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320005 Laboratoř biochemie - / - / 4 KZ 3
B409014 Seminář nano a mikrotechnologií - / 1 / - Z 1
B444007 Měřicí a řídicí technika 2 / 1 / - Zk 4
B963001 Bakalářská práce - / - / 12 Z 15
M126005 Fyzikální chemie nanomateriálů 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B126004 Základy nanomateriálů 2 / - / - Zk 3
B403010 Teoretická chemie 3 / 1 / - Z+Zk 5
B409011 Chemický průmysl a životní prostředí 2 / 1 / - Z+Zk 4
B444009 Laboratoř měřicí a řídicí techniky - / - / 3 KZ 3

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.
Aktualizováno: 25.3.2022 20:56, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi