Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

uchi.vscht.cz

Nacházíte se:  → Studium → Bakalářské → Chemické a bilanční výpočty
iduzel: 51415
idvazba: 58670
šablona: stranka
čas: 14.4.2024 12:33:02
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 51415
idvazba: 58670
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/bakalarske/chbv'
iduzel: 51415
path: 8548/39341/39375/39416/50954/50988/51414/51415
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemické a bilanční výpočty

Sylabus předmětu

Program cvičení

 1. Základní fyzikální a chemické veličiny. Jednotky, rozměry, přepočty. Počítání s nepřesnými hodnotami.
 2. Směsi a vyjadřování jejich složení; různá vyjádření složení a vzájemné přepočty.
 3. Složení sloučenin, určení stechiometrického vzorce ze složení, hmotnostní zlomek prvku ve směsi sloučenin.
 4. Příprava a separace směsí. Nečistoty, příměsi. Základy materiálových bilancí bez chemické reakce. Bilanční schéma, proudy a složky. Matice zadání. Řešení jednoduchých bilančních úloh (směšování roztoků, separátor aj.). Bilanční rovnice a dodatečné vztahy.
 5. Nasycené roztoky. Krystalizace volná. Výtěžek.
 6. Rušená krystalizace.
 7. Složitější bilanční systémy - vícekrokové procesy.
 8. Stavová rovnice ideálního plynu. Ideální směs ideálních plynů. Parciální tlak, parciální objem.
 9. Opakování. Test 1.
 10. Základy stechiometrických výpočtů. Rozsah reakce, klíčová složka, přebytek složky. Reakce následné a paralelní.
 11. Jednoduché stechiometrické výpočty. Určení klíčové složky. Výtěžek, konverze, ztráty.
 12. Složitější stechiometrické výpočty (více reakcí, různé skupenství reaktantů / produktů, výpočet složení reakční směsi aj.).
 13. Kombinované úlohy - např. chem. reakce + krystalizace, vícekrokové procesy.
 14. Opakování. Test 2.

Poznámka: pokud odpadne cvičení v 1.-9. týdnu (z důvodu státního svátku, imatrikulace apod.), posouvá se 1. test na 10. týden.

Studijní materiály

Výuka probíhá formou cvičení, kde bude ukázáno vzorové řešení vybraných úloh. Studenti mají k dispozici v elektronické podobě Pracovní listy, které obsahují zadání úloh a numerický výsledek. Dále mají studenti v každé kapitole uvedeny zadání a výsledky úloh pro samostatné řešení, které jsou důležité k procvičení postupů prezentovaných na cvičení. Pracovní listy jsou k dispozici ke stažení dole na této stránce a rovněž na oficiální stránce e-learningu VŠCHT (nutné přihlášení). Úlohy řešené na cvičení a úlohy doporučené představují minimální soubor úloh, které by student měl bezpečně zvládnout pro získání zápočtu.

Pro hlubší teoretické aspekty výpočtů a intenzivnější procvičení daného tématu doporučujeme využít další zdroje:

 • [skripta Lindner]: skriptum Lindner J.: Základy chemicko-inženýrských výpočtů. VŠCHT Praha (1. vydání, 2014), ISBN 978-80-7080-916-7 (viz katalog, ke stažení také přehled chyb – errata / PDF)
 • [skripta Flemr] skriptum Flemr V., Holečková E.: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. VŠCHT Praha (4. vydání, 2001), ISBN 978-80-7080-435-3 (viz katalog)
 • [e-learning]: elektronický výpočetní kurs původně vyvinutý pro předmět Chemické výpočty, dostupný po přihlášení na https://e-learning.vscht.cz/

Hodnocení

V průběhu semestru studenti píší dva testy, každý z nich je hodnocen nejvýše 100 body. Pro získání zápočtu je potřeba získat z každého testu alespoň 60 bodů. Klasifikace se pak řídí celkovým součtem dosažených bodů takto:

184–200 bodů = A (výborně)
168–183 bodů = B (velmi dobře)
152–167 bodů = C (dobře)
136-151 bodů = D (uspokojivě)
120–135 bodů = E (dostatečně)

V případě neúspěchu je možné daný test opakovat ve vyhlášených termínech ve zkouškovém období, test je možné opravovat nejvýše 2x. Počítá se nejlepší dosažený výsledek. Výsledky jednotlivých testů se nepřevádějí do dalšího semestru, tj. pokud student během prvního semestru neobdrží zápočet, musí si předmět zapsat znovu a úspěšně napsat oba testy (obvykle během 3. semestru).

Při testech z předmětu Chemické a bilanční výpočty nejsou povoleny žádné pomůcky (skripta, učebnice, poznámky z cvičení aj., stejně jako notebooky, tablety či mobilní telefony). Povolena je pouze kalkulačka a psací potřeby. Podrobné informace včetně požadovaného rozsahu znalostí k jednotlivým testům zde (PDF). Vzorová zadání pro test 1 (4 příklady, časový limit 60 minut) ke stažení zde (PDF), pro test II (rovněž 4 příklady, časový limit 60 minut) zde (PDF).

Opravné termíny na testy

budou zpřístupněny v SISu pro přihlášení od 23. 12. Termíny budou vždy v pátek v posluchárně B I. Od 9:00 hod. bude zadáván test I, od 10:30 hod. test II. Na dané datum budou vypsány vždy 3 varianty opravného termínu: a) od 9:00 pro studenty, kteří v daný den budou chtít psát postupně oba testy, b) od 9:00 pro studenty píšící pouze I. test a c) od 10:30 pro studenty píšící pouze II. test. Je potřeba se přihlásit na správný termín - pokud např. se student přihlásí na oba testy a bude psát jen první, propadá mu jeden opravný termín i u druhého testu. Z téhož důvodu je potřeba se v případě neúčasti odhlásit nejpozději den před termínem do 10:00, aby nebyla kapacita poslucháren zbytečně blokována. U vstupu do posluchárny bude kontrolována totožnost studentů, připravte si prosím osobní doklad s fotografií.

Je vhodné opravy testů absolvovat co nejdříve, protože ve 2. polovině zkouškového období budou otevřeny zápisy do laboratoří z anorganické chemie, zapsat se (a vybrat si turnus) mohou pouze ti studenti, kteří mají zápočet z ChBV. Zápočty do SISu i do indexu zapisuje vždy ten vyučující, kterého jste měli na cvičení. 

Aktualizováno: 21.1.2020 12:21, Autor: 409

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Chemické a bilanční výpočtyPracovní listy
Chemické a bilanční výpočtyVzorové písemky

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi