Flotace a povrchové jevy

Dr. Ing. Pavlína Basařová

http://laborator-flotace.webnode.cz/

V laboratoři se zabýváme studiem interakcí bublin a částic, ke kterým dochází např. při flotačním procesu. To je separační metoda, která na základě rozdílné smáčivosti povrchů umožňuje oddělovat minerální rudy a uhlí od hlušiny nebo separovat jednotlivé typy plastů. Náš tým se zaměřuje právě na flotaci plastů, tj. interakce velikostně podobných bublin a částic s hydrofobním povrchem. Studujeme dynamiku bublin (Obr. 1), adhezi bublin na povrch pevných částic (Obr. 2) a další faktory, které chování bublin ovlivňují, například vliv přítomnosti povrchově aktivních látek.

Flotace - obr. 1

Flotace - obr. 2

Vybavení laboratoře

  • rychloběžná kamera (až 2000 fps),
  • měření smáčecích úhlů (rovnováha, dynamické měření),
  • měření povrchového napětí kapalin,
  • laboratorní flotátor

Spolupráce a grantová podpora

Úzce spolupracujeme s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR (2x podpora Grantové agentury), v rámci mezinárodní spolupráce např. s Aristotle University of Thessaloniki. Podílíme se na evropském projektu COST MP1106 – "Smart and green interfaces", v jehož rámci jsme získali podporu MŠMT na projekt "Vliv povrchově aktivních látek na interakce bublin a částic".

Pro studenty

Přijďte se k nám podívat, rádi vás uvidíme. Pokud vás baví experimentovat, můžete pracovat s rychloběžnou kamerou a obrazovou analýzou (profesionální systém pro analýzu obrazu NIS Elements). Ale pokud vás baví programovat, máme spoustu námětů pro MatLab. Každoročně po dohodně vypisujeme zajímavá témata bakalářských a diplomových prací.