Výzkum na ÚCHI

Výzkumné aktivity ústavu jsou poměrně široké, sahají od tradičních chemicko-inženýrských témat (jako je například studium přestupu hmoty v kolonových aparátech či vlastností vybraných polymerů) až po moderní témata integrující poznatky z řady jiných oborů (např. mikrofluidika, biosenzory, nanočástice, ukládání energie, elektromembránové separace).