Zadání:

V protiproudé kontinuální sušárně se suší 300 kg h-1 materiálu z vlhkosti 50% hmotnostních na 5% hmotnostních. Teplota materiálu na vstupu do sušárny je 20°C, na výstupu 34°C, měrná tepelná kapacita suchého materiálu je 2050 J kg-1K-1. K sušení se používá vzduch, který má před kaloriferem teplotu 17°C a teplotu rosného bodu 6,2°C, v kaloriferu se ohřívá na 75°C a na výstupu ze sušárny má teplotu suchého teploměru 40°C. Topí se pouze v kaloriferu sytou vodní parou o tlaku 0,12 MPa, kondenzát topné páry odchází při teplotě kondenzace. Kalorifer je dokonale izolován, ztráty tepla ze sušárny jsou 10 kW. Spočtěte potřebné množství suchého vzduchu a spotřebu topné páry v kg h-1.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text