Zadání:

Roztok ethanolu ve vodě obsahující 30% ethanolu má být zpracován na patrové rektifikační koloně tak, aby destilát obsahoval 80% ethanolu a zbytek 1%. (Všechna procenta jsou molární). Nástřik se přivádí při teplotě 20°C, kondenzátor je totální a vařák rovnovážný. V koloně je normální tlak a poměr zpětného toku má být roven dvojnásobku minimálního poměru zpětného toku. Kolik musí mít kolona teoretických stupňů, kolik teoretických a kolik skutečných pater, je-li celková účinnost kolony 0,6? Do kolikátého patra (počítáno odshora) je třeba přivádět nástřik?

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text