Zadání:

1000 kg h-1 směsi obsahující 40% hmotnostních n-heptanu (zbytek n-oktan) má být zpracováno rovnovážnou destilací tak, aby vznikalo 500 kg h-1 destilátu. Jaké bude složení destilátu a zbytku v hmotnostních procentech.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text