Zadání:

Z plynné směsi obsahující 15% objemových amoniaku (zbytek inertní plyn nerozpustný ve vodě) je třeba odstranit 92% amoniaku absorpcí do čisté vody při teplotě 10°C. Vystupující roztok má obsahovat 15% hmotnostních amoniaku ve vodě. Absorpce se provádí v protiproudé koloně plněné keramickými Raschigovými kroužky o průměru 50 mm, tlak v koloně je 105 Pa. Koeficient prostupu hmoty KY = 0,6 kmol m-2h-1. Objemový tok plynné směsi na vstupu do kolony je 1200 m3h-1 (měřeno při 0°C a tlaku 101,3 kPa). Vypočtěte spotřebu čisté vody v kgh-1, průměr kolony a potřebnou výšku výplně, můžete-li předpokládat, že mimovrstvová rychlost plynu v patě kolony je 0,55 ms-1 a výplň je smočena ze 65%.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text