Zadání:

10 kg směsi o složení 13 hm.% acetonu a 87 hm.% vody se celkem extrahuje 55 kg extrakčního činidla o složení 99 hm.% toluenu a 1 hm.% acetonu. Požadované složení acetonu v rafinátu je minimálně 2 hm.%. Kolik je třeba rovnovážných stupňů při protiproudém uspořádání? Extrakce probíhá při 20 °C.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text