Zadání:

V jednočlenné odparce se zahušťuje 1500 kg za hodinu roztoku NaOH z počáteční koncentrace 10 hmotn.% na konečnou koncentraci 30 hm.%. Roztok vstupuje do odparky při teplotě 30°C, tlak v odparce je 0,1013 MPa a ztráty tepla do okolí jsou zanedbatelné.
Určete spotřebu topné páry o teplotě 130°C, jestliže se kondenzát odvádí při teplotě kondenzace a plochu odparky, je-li koeficient prostupu tepla k = 2500 W/m2K.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text