Zadání:

Rovinná stěna chladírny se skládá z vnější vrstvy stavebních cihel o tloušťce 0,30 m a vrstvy lisovaných korkových desek o celkové tloušťce 200 mm. Z vnějšku proniká do korku vzduch o rosném bodu 10 °C. Voda z něj vyloučená u vnitřního povrchu chladírny mrzne. Pro případ kdy teplota vnějšího povrchu cihlové stěny je 25 °C, teplota v chladírně -2 °C a za předpokladu, že tepelná vodivost vlhkého korku je dvakrát a promrzlého pětkrát větší než suchého, vypočtěte intenzitu toku tepla stěnou chladírny a tloušťku vrstev suchého, vlhkého a promrzlého korku. Nevhodná stará korková izolace má být nahrazena polyurethanovou pěnou, která neprovlhá. Spočtěte potřebnou tloušťku polyurethanové vrstvy, má-li se při výměně izolace snížit intenzita toku tepla na polovinu původní hodnoty.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text