Zadání:

Jaký je průměr kulové částice, která se usazuje vlivem gravitace ve vodě teplé 20°C rychlostí 5 cm/s? Hustota částice je 1200 kg/m3.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text