Zadání:

Jaká je usazovací rychlost jedné částice kulového tvaru, jejíž hustota je 1200 kg/m3 a průměr 1 mm? Částice se usazuje ve vodě teplé 20oC vlivem gravitace.

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text