Zadání

Z železniční cisterny se při teplotě 20°C přemisťuje amylalkohol do podzemní nádrže ocelovým, mírně korodovaným potrubím dlouhým 48 m (včetně zabudovaných ekvivalentních délek armatur), vnitřního průměru 44 mm. Během vyprazdňování je v cisterně udržován konstantní tlak 96,5 kPa a v podzemní nádrži tlak 110,5 kPa. Vypočítejte, za jak dlouho se vyprázdní cisterna, která obsahuje 14 m3 amylalkoholu při použití odstředivého čerpadla, jehož charakteristika je zadána tabulkou.
Při výpočtu pro zjednodušení předpokládejte, že svislá vzdálenost mezi hladinou v podzemní nádrži a hladinou v cisterně, která je 6 m, se během vyprazdňování cisterny nemění.

V[ls-1] 0 2 4 6 8 10
Hc[m] 22 22,4 22,6 22,4 21,5 20

Popis řešení v PDF.

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text