Zadání:

Do kontinuálně pracující rektifikační kolony se nastřikuje směs obsahující 28 hmot.% benzenu a 72 hmot.% toluenu. Destilát obsahuje 52 hmot.% benzenu a zbytek 5 hmot.% benzenu. Kolik procent benzenu obsaženého v nástřiku se získá v destilátu?

Řešení v maplu.

jednoducha materialova bilance

Zdrojový text Classic worksheet "žlutý maple"

Zdrojový text