Pracovní materiály

k předmětu N409082

Studium a analýza biologických pochodů technikami chemického inženýrství

I. Přednášky

1. a 2.  Pole, síly a toky v biologických systémech. Difúzní transport (PDF)
3. Teorie vzniku Turingových struktur (PDF)
4. a 5. Buňka, struktura, tkáně. Mezibuněčná komunikace, signální kaskády (PDF)
6. Elektrická a magnetická pole v biologických systémech (PDF)
7. Relaxace elektrického náboje v biologických systémech (PDF)
8. Autokrinní mezibuněčná komunikace (PDF)
9. Vliv konvektivního transportu na chování biologických systémů (PDF)
10. Transport iontů v biologických elektrolytech, membránách a tkáních. Membránový potenciál (PDF)
11. Donnanova rovnováha a Donnanův potenciál (PDF)
12. Elektrodifúze v biologických systémech (PDF)
13. Dielektroforéza, síly působící na separovanou buňku (PDF)
Dodatek.

II. Řešené úlohy

1. Difúze kyslíku ve tkáni, hypoxie (PDF)
2. Charakteristický difúzní čas IGF ve tkáni (PDF)
3. Výpočet koncentračního pole chemoatraktantu VEGF, vytváření vaskulárního systému v okolí nádorového útvaru (PDF)
4. Vznik Turingových struktur (PDF)
5. Vznik párového orgánu (PDF)
6. Elektrické pole okolo nabité buňky/molekuly (PDF)
7. Elektrické pole v zařízení pro rozvinování molekuly DNA (PDF)
8. Sférická buňka v homogenním elektrickém poli (PDF)
9. Chemotaxe v Boydenově komoře (PDF)
10. Model mezibuněčné komunikace krátkého dosahu (PDF)
11. Šíření bakteriální infekce v močovodu (PDF)
12. Koncentrační podvrstva v dialyzačním membránovém modulu (PDF)
13. Membránový potenciál ideálně semipermeabilní membrány (PDF)
14. Odhad membránového potenciálu biologické membrány (PDF)
15. Elektrodifúze v planární biologické membráně (PDF)