Informace k předmětu Procesní projekt

Upozornění zejména pro studenty plánující zahraniční výjezdy (program Erasmus apod.):

Předmět N409041 „Procesní projekt“ (4 kredity) je zařazen do studijního plánu oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství jako povinný v zimním semestru 2. ročníku. Tento předmět není možné absolvovat „dálkově“, rovněž ho není možné absolvovat v letním semestru. Řešením je absolvování srovnatelného předmětu na zahraniční univerzitě a jeho uznání zde (doporučujeme předběžné schválení garanty předmětu). Dále je možné jeho absolvování již v 1. ročníku magisterského studia, v takovém případě je třeba se domluvit s garanty předmětu nejpozději 14 dní před začátkem zimního semestru.