Procesy a aparáty ochrany životního prostředí

Podklady k přednáškám

UPOZORNĚNÍ: materiály jsou dostupné pouze z domény vscht.cz

  • Přednáška 1 – Úvod (PDF)
  • Přednáška 2 – Čištění odpadních plynů (PDF)
  • Přednáška 3 – Energetické využití paliv (PDF)
  • Přednáška 4 – Odstraňování oxidů dusíku (PDF)
  • Přednáška 5 – Odpady (PDF)
  • Přednáška 6 – Odstraňování organických par (PDF)
  • Přednáška 7 – Odpadní vody v chemickém průmyslu (PDF)