Modelování procesů v chemickém inženýrství

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály

Pracovní materiály:

Některé příklady probírané na cvičeních jsou vysvětleny zde. Odkazovaný zdroj je bohužel dostupný pouze uvnitř sítě VŠCHT. Tady je statický mirror stránek dostupný i mimo síť školy.

AKTUÁLNĚ: Termíny testů v ZS 2017/18

Test II: 20.12.2014 (14. týden). Náhradní termín ve zkouškovém období: 9.1.2018, 13:00, BS-9.