Modelování procesů v chemickém inženýrství

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály

Pracovní materiály:

Některé příklady probírané na cvičeních jsou vysvětleny zde. Odkazovaný zdroj je bohužel dostupný pouze uvnitř sítě VŠCHT.

Plán cvičení ZS 2017/18:

 1. /20.9./ Úvod do Matlabu
 2. /27.9./ AE I (fzero-teplota varu směsi)
 3. /4.10./ AE II (fsolve-rovnováha kapalina/pára)
 4. /11.10./ ---odpadá (bc. promoce)---
 5. /18.10./ Mžiková destilace, SPLINE (mžiková destilace, extrakce)
 6. /25.10./ ---odpadá (CHISA)---
 7. /1.11./ ODE I (kinetika, PI regulátor hladiny, stiff systémy)
 8. /8.11./ ODE II (ent. bilance CSTR, PI regulátor)
 9. /15.11./ TEST I
 10. /22.11./ DAE I (polovsádkový reaktor)
 11. /29.11./ DAE II (vsádková destilace), vsádková rektifikace (samostudium)
 12. /6.12./ PDE I (reakce a transport v kulove castici)
 13. /13.12./ PDE II (ohřev konzervy)
 14. /20.12./ TEST II | Difúze, konvekce (central/upwind náhrady)