Modelování procesů v chemickém inženýrství

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály

Pracovní materiály:

Některé příklady probírané na cvičeních jsou vysvětleny zde. Odkazovaný zdroj je bohužel dostupný pouze uvnitř sítě VŠCHT. Tady je statický mirror stránek dostupný i mimo síť školy.