Mikrochemické inženýrství – materiály

Výuka se skládá ze dvou bloků: teoretický (přednášky) a praktický (laboratoře – řešení konkrétních projektů). V rámci přednášek budou probrány jednak principy výroby a funkce mikrochemických zařízení, jednak teoretický aparát k popisu dějů v takových systémech včetně konkrétních nástrojů pro matematické modelování.

Podklady ke studiu

Upozornění: materiály jsou dostupné pouze z domény vscht.cz

I. Technologie a principy mikrochemických zařízení

I.1 Úvod – co je mikrochemické inženýrství, teoretické základy pro popis dějů v mikroměřítku, kontext (PDF)

I.2 Metody a materiály pro výrobu mikrostrukturovaných systémů I (PDF)

I.3 Metody a materiály pro výrobu mikrostrukturovaných systémů II (PDF)

I.4 Senzory, mikrosenzory, detekce v mikroměřítku (PDF)

II. Teoretické základy pro popis dějů v mikroměřítku

II.1 Popis obecného systému pomocí matematického modelu (PDF)

II.2 Bilance v makroskopickém systému za makroskopické bilanční období (PDF)

II.3 Bilance v makroskopickém systému za diferenciální bilanční období (PDF)

II.4 Bilance v diferenciálním systému za diferenciální bilanční období (PDF)

II.5 Bilance energie (PDF)

II.6 Transportní děje (PDF)

II.7 Deformace, proudění (PDF)

Dodatek: Teoretický popis dějů v elektrochemických mikrosystémech (PDF)