Doktorské studium

Ústav chemického inženýrství zajišťuje výuku doktorského studijního oboru Chemické inženýrství zejména pro zájemce o další kariéru ve výzkumných či akademických institucích. V rámci doktorského studia studenti úzce spolupracují na některém projektu u vybrané výzkumné skupiny, mají možnost se účastnit tuzemských i zahraničních konferencí a spolupráce se špičkovými domácími i zahraničními podniky. Aktuální témata pro doktorské studium na našem ústavu jsou uvedena zde.

Pokyny pro vypracování disertačních prací

Pro naše studenty platí především pokyny uvedené na fakultních stránkách. Technické pokyny pro přípravu disertační práce k tisku jsou na stránkách centra informačních služeb (CIS).

Okruhy pro státní doktorskou zkoušku z chemického inženýrství

  • Transportní procesy
  • Jednotkové operace
  • Reaktorové inženýrství
  • Systémové inženýrství, dynamika a řízení