CHI II – Pracovní materiály (PDF)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Program cvičení | Pracovní materiály | Zkušební otázky | Výsledky testů

UPOZORNĚNÍ: některé materiály jsou dostupné pouze z domény vscht.cz

 

Poznámky k přednášce Bilance entalpie s chemickou reakcí (PDF)

Základní materiál pro výuku jsou nově vyšlá skripta CHI II , VŠCHT, 2018

Doplňkové materiály

a) Dodatečné úlohy ze skript Šnita D. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I a II využité v programu cvičení (PDF)

b) Kapitola k entalpickým bilancím ze skript: Šnita D. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I a II:  Kapitola 10 – Bilance entalpie (PDF)