CHI II – Pracovní materiály (PDF)

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Program cvičení | Pracovní materiály | Zkušební otázky | Výsledky testů

UPOZORNĚNÍ: některé materiály jsou dostupné pouze z domény vscht.cz

 

Poznámky k přednášce Bilance entalpie s chemickou reakcí (PDF)

Kapitoly z připravovaných skript CHI II (pracovní verze)

Kapitola 1 – Usazování (PDF)
Kapitola 2 – Fluidace (PDF)
Kapitola 3 – Tok fází zařízením (PDF)
Kapitola 4 – Kinetika sdílení hmoty (PDF)
Kapitola 5 – Absorpce (PDF)
Kapitola 6 – Membránové separační procesy (PDF)
Kapitola 7 – Krystalizace (PDF)
Kapitola 8 – Podobnost systémů a dějů (PDF)

Doplňkové materiály

a) Dodatečné úlohy ze skript Šnita D. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I a II využité v programu cvičení (PDF)

b) Kapitola k entalpickým bilancím ze skript: Šnita D. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I a II:  Kapitola 10 – Bilance entalpie (PDF)