Laboratoře z chemického inženýrství

(T2) Žebrovaný výměník tepla

Návody (PDF)

Fotogalerie

1 blok ventilátor-kalorifer
2 turbínový průtokoměr
3 kbelík
4 teploměr – vstup vzduchu
5 teploměr – výstup vzduchu
6 klapka
7 manometr – tlak páry
8 teploměr – topná pára
9 regulační ventil topné páry
10 odvaděč kondenzátu
11 uzavírací ventil topné páry
12 spínač motoru ventilátoru
13 teploměr – kondenzát
14 napájecí zdroj
15 teploměry pro vzduch
16 teploměry pro páru/kondenzát
17 průtokoměr
14 napájecí zdroj
15a teplota vzduchu na vstupu
15b teplota vzduchu na výstupu
16a teplota páry
16b teplota kondenzátu
17 průtokoměr