Laboratoře z chemického inženýrství

(T1) Deskový výměník tepla

Návody (PDF)


Celkový pohled

Celkový pohled na aparaturu T1

Nádoby se stavoznakem

Foto nádoby se stavoznakem

Legenda
3 pájený deskový výměník
3A vstup páry
3B výstup kondenzátu
3C vstup čerpané kapaliny
3D výstup čerpané kapaliny
4 digitální stopky
5 panel s měřicími přístroji
6 skládaný deskový výměník
7A uzavírací ventil páry
7B regulační ventil páry
8 manometr
9A čidlo teploty páry
9B čidlo teploty kondenzátu
10 odvadìč kondenzátu
11 nádoba se stavoznakem
11A kohout uzavírající vstup
11B vypouštěcí kohout
12 průtokoměr čerpané kapaliny
13A čidlo teploty vstupující čerpané kapaliny
13B čidlo teploty vystupující čerpané kapaliny
14 regulace průtoku čerpané kapaliny
15 regulace průtoku chladicí vody
16 průtokoměr chladicí vody
18 čidla teploty chladicí vody

Detail ventilů nastavujících uspořádání proudů

foto ventily