Laboratoře z chemického inženýrství

(H) Ztráty tlaku při proudění tekutin v přímém potrubí

Návody (PDF)

Poznámky:

Pozor na časté chyby v protokolu:

  • V grafu má být na x-ové ose logaritmické měřítko, to znamená, že mezi hodnotami 100 a 1 000 a hodnotami 1 000 a 10 000 je stejná vzdálenost. Na x-ové ose není vynášen logaritmus Reynoldsova kritéria, ale hodnota Reynoldsova kritéria na logaritmické ose.
  • Při zapisování hodnot do tabulky uvádějte rozumný počet platných číslic (stačí přibližně). Hodnota Reynoldsova kritéria 13 578,561 nemůže být změřena na tolik platných číslic.

Fotogalerie