Laboratoře z chemického inženýrství

(Ch) Charakteristika odstředivého čerpadla

Návody (PDF)