Posluchačské laboratoře z chemického inženýrství

Budova A, suterén (naproti Bufanu po schodech dolů), č. dveří AS76

Rozpis studentů LS 2017/18 (PDF), aktualizace 5.4.2018

I. turnus (1. – 7. týden)

Směna I, středa dopoledne 8:30-13:00

Směna II, středa odpoledne 13:30-18:00

Směna III, čtvrtek dopoledne 8:30-13:00

Směna IV, čtvrtek odpoledne 13:30-18:00

II. turnus (8. – 14. týden)

Směna V, středa dopoledne 8:30-13:00

Směna VII, čtvrtek dopoledne 8:30-13:00

Směna VIII, čtvrtek odpoledne 13:30-18:00

 

 

Důležité

Než půjdete na první cvičení, seznamte se s hodnocením předmětu a pokyny pro laboratoře včetně práce, kterou budete dělat (viz rozpisy). Případné úpravy a změny v rozpisu řešte s vedoucím příslušné směny, který je uveden v rozpisu prací tučným písmem.

Návody a fotogalerie

Doplňky (formát PDF)