Program cvičení z Chemického inženýrství B

Sylabus předmětu CHI A, CHI B | Hodnocení předmětu | Program cvičení CHI A, CHI B | Pracovní materiály | Zkušební otázky | Výsledky testů

Program cvičení je plánován na 14 týdnů. Pokud se na cvičení píše test, začíná cvičení testem a poté se pokračuje v probírání nové látky. Na řešení testu je časový limit 1 hodina, povoleny jsou všechny pomůcky (skripta, poznámky, řešené příklady...). Na cvičeních i při testech je pro rutinní výpočty možno použít program Maple.

Chemické inženýrství B – zimní semestr 2018/19

 1. Chemické reaktory. Vsádkový a ideálně míchaný průtočný reaktor.
  Úlohy řešené na cvičení: U17.1, U17.2, U17.3
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U17.5, U17.13
 2. Kaskáda ideálně míchaných průtočných reaktorů. Trubkový reaktor.
  Úlohy řešené na cvičení: U17.6, U17.8, U17.9
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U17.7, U17.11
 3. Extrakce s nemísitelnými rozpouštědly opakovaná a protiproudá.
  Úlohy řešené na cvičení: U13.1, U13.2, U13.5
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U13.3, U13.4, U13.6, U13.7
 4. TEST 1. Základy sdílení hmoty.
  Úlohy řešené na cvičení: US14-4, US14-9, US14-13
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: US14-1
 5. Extrakce s omezeně mísitelnými rozpouštědly opakovaná i protiproudá
  Úlohy řešené na cvičení: US17-8, US17-15
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: US17-2, US17-3, US17-14
 6. Cvičení odpadá z důvodu turnusových laboratoří.
 7. Cvičení odpadá z důvodu turnusových laboratoří.
 8. Absorpce stupňová, absorpce v plněné koloně.
  Úlohy řešené na cvičení: U14.4, US15-7
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U14.1, U14.2, US15-8
 9. Destilace mžiková a vsádková.
  Úlohy řešené na cvičení: U16.1, U16.2, U16.4
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U16.3, U16.5
 10. TEST 2. Rektifikace.
  Úlohy řešené na cvičení: U16.7
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U16.9, U16.10
 11. Rektifikace při q různém od 1, entalpická bilance rektifikace.
  Úlohy řešené na cvičení: U16.6a, U16.8
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U16.6b
 12. Membránové separace: plynová permeace, pervaporace.
  Úlohy řešené na cvičení: US18-1, US18-3, US18-12, US18-10
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: US18-2, US18-11
 13. Mikrofiltrace, ultrafiltrace, reverzní osmóza.
  Úlohy řešené na cvičení: US18-13, US18-5, US18-9
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: US18-7, US18-14
 14. TEST 3.

Okruhy na testy CHI B

TEST 1: Reaktory, extrakce s nemísitelnými rozpouštědly.
TEST 2: Extrakce s omezeně mísitelnými rozpouštědly, absorpce, destilace.
TEST 3: Rektifikace (vč. entalp. bilance), membránové separace.


Poznámka: úlohy značené Ux.y jsou ze skript Chemické inženýrství I autorů Hasal Pavel, Schreiber Igor, Šnita Dalimil a kol., 2. vydání, 2007. Úlohy značené USx-y jsou ze skript Šnita D. a kol.: Příklady a úlohy z chemického inženýrství I a II, vyd. z r. 2002.