Program cvičení z Chemického inženýrství A

Sylabus předmětu CHI A, CHI B | Hodnocení předmětu | Program cvičení CHI A, CHI B | Pracovní materiály | Výsledky testů

Program cvičení je plánován na 14 týdnů. Pokud se na cvičení píše test, začíná cvičení testem a poté se pokračuje v probírání nové látky. Na řešení testu je časový limit 1 hodina, povoleny jsou všechny pomůcky (skripta, poznámky, řešené příklady...). Na cvičeních i při testech je pro rutinní výpočty možno použít program Maple.


Chemické inženýrství A – letní semestr 2018/19

 1. Úvod do programu Maple. Materiálové bilance bez zdroje a akumulace.
  Úlohy řešené na cvičení: U2.1, U2.3, U2.8 
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U2.2, U2.4, U2.5, U2.6
 2. Materiálové bilance v systémech s chemickou reakcí. Konverze, přebytek, fiktivní proudy. Zdrojový člen v bilanci, rozsah reakce.
  Úlohy řešené na cvičení: U2.12, U2.19, U2.15
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U2.11, U2.13, U2.16, U2.18 [u této úlohy pozor na chybu ve skriptech: ze zadání je nutno vypustit "a objemový zlomek ethylenu v této směsi je 10 %"; viz přehled chyb v úlohách zde (PDF)]
 3. Bilance entalpie v systémech bez chemické reakce, s fázovou přeměnou.
  Úlohy řešené na cvičení: U8.4, U8.1, U8.2, U8.7
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U8.3, U8.5, U8.8, U8.9
 4. Složitější entalpické bilance vč. systémů s chemickou reakcí.
  Úlohy řešené na cvičení: U8.12, U8.14a, U8.15
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U8.11, U8.13, U8.14b
 5. TEST 1. Proudění tekutin v potrubí, Bernoulliova rovnice.
  Úlohy řešené na cvičení: U3.5, U3.9
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U3.6, U3.7
 6. Proudění tekutin v potrubním systému se zařazeným čerpadlem.
  Úlohy řešené na cvičení: U3.11, U3.15, U3.17
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U3.12, U3.14, U3.16
 7. Míchání tekutin, usazování.
  Úlohy řešené na cvičení: U7.1, U7.3, U5.4, U5.3, U5.A
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U7.2, U5.6, U5.B
 8. Fluidace, filtrace.
  Úlohy řešené na cvičení: U6.1, U6.2, U6.4, U6.7, U4.4, U4.2, U4.3
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U6.3, U6.5, U6.8, U4.5, U4.6, U4.7
 9. TEST 2. Vedení tepla. Přestup tepla při přirozeném proudění.
  Úlohy řešené na cvičení: U9.3, U9.1, U9.4
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U9.2, US11-3, US11-4, US11-7, US11-8, US11-10
 10. Přestup tepla při nuceném proudění. Prostup tepla. Tepelné výměníky.
  Úlohy řešené na cvičení: U9.7, U9.9, U9.12, U10.1, U10.8
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U9.10, U9.11, U10.2, U10.4, U10.6, U10.7
 11. Cvičení odpadá (středeční rozvrh).
 12. Odparky. Krystalizace.
  Úlohy řešené na cvičení: U11.3, U11.2, US20-2, US20-4
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U11.1, U11.4, US20-5 (dodatek k zadání: relativní hmotn. zlomek dusičnanu sodného v roztoku nasyceném při 40°C je roven 1,04)
 13. Sušení.
  Úlohy řešené na cvičení: U15.1, U15.5, U15.8, U15.12 (vsádk. sušárna)
  Doporučené úlohy pro samostatné řešení: U15.2, U15.3, U15.9, U15.11, U15.13
 14. TEST 3.

Okruhy na testy CHI A

TEST 1: Materiálové a entalpické bilance.
TEST 2: Proudění tekutin (vč. čerpadla), míchání, fluidace, usazování, filtrace.
TEST 3: Sdílení tepla (vedení, přestup, prostup), výměníky tepla, odparky, krystalizace, sušení.


Poznámka: úlohy značené Ux.y jsou ze skript Chemické inženýrství I autorů Hasal Pavel, Schreiber Igor, Šnita Dalimil a kol., 2. vydání, 2007. Úlohy značené USx-y jsou ze skript Šnita D. a kol.: Příklady a úlohy z chemického inženýrství I a II, vyd. z r. 2002 (viz stránka Pracovní materiály).