Pomocné materiály k výuce Chemického inženýrství A a B

Sylabus předmětu CHI A, CHI B | Hodnocení předmětu | Program cvičení CHI A, CHI B | Pracovní materiály | Zkušební otázky | Výsledky testů

UPOZORNĚNÍ: některé materiály jsou dostupné pouze z domény vscht.cz

I. Skripta Chemické inženýrství I autorů Hasal P., Schreiber I., Šnita D. a kol., 2. vydání, 2007. Většina úloh probíraných na cvičení je z těchto skript (úlohy značené Ux.y, např. U2.8).

  • Elektronická verze zde
  • Opravy chyb v zadání úloh – PDF
  • Doplněk ke kap. 5 (Usazování) – PDF

II. Vybrané kapitoly ze starších skript Šnita D. a kol.: Příklady a úlohy z chemického inženýrství I a II, vyd. z r. 2002 (pouze formát PDF). Obsahují stručný přehled výpočetních vztahů k dané problematice a řadu dalších úloh vhodných k samostatnému procvičování. Úlohy z těchto skript probírané na cvičení jsou značeny jako USx-y (např. US18-1).

III. Elektronické zdroje

IV. Vybrané kapitoly ze starších skript Neužil L., Míka V.: Chemické inženýrství I (vyd. z r. 1998) a Míka V., Neužil L.: Chemické inženýrství II (vyd. z r. 1999). Přehled teorie, většina témat je probírána podrobněji než v nových skriptech, jsou zahrnuta i témata v nových skriptech neuvedená. Pouze formát PDF.