Pracovní materiály

k předmětu Inženýrství biologických procesů

Sylabus předmětu | Hodnocení předmětu | Zkušební otázky | Pracovní materiály

I. Přednášky

 • Úvod (PDF)
 • Základní poznatky z buněčné biologie (PDF)
 • Složení buněčné hmoty (PDF)
 • Enzymy, kinetika (PDF)
 • Imobilizované enzymy (PDF)
 • Buněčný růst - vsádkové bioreaktory (PDF)
 • Buněčný růst - entalpické bilance (PDF)
 • Buněčný růst - průtočné bioreaktory (PDF)
 • Typy bioreaktorů, aerace, sterilizace (PDF)

II. Příklady – zadání a výsledky (PDF)

 • P1.1 řešení (PDF)     P1.1 řešení (XLSX)    P1.2 řešení (PDF)     P1.3 řešení (PDF)
 • P1.4 řešení (PDF)     P1.5 řešení (PDF)      P1.6 řešení (PDF)     P1.7 řešení (PDF)
 • P1.8 řešení (PDF)     P1.9 řešení (PDF)      P1.10 řešení (PDF)
 • P2.1 řešení (PDF)     P2.2 řešení (PDF)      P2.3 řešení (PDF)     P2.4 řešení (PDF)
 • P3.1 řešení (PDF)     P3.2 řešení (PDF)      P3.3 řešení (PDF)     P3.4 řešení (PDF)
 • P3.5 řešení (PDF)
 • P4.1 řešení (PDF)     P4.2 řešení (PDF)      P4.3 řešení (PDF)     P4.4 řešení (PDF)
 • P4.5 řešení (PDF)     P4.6 řešení (PDF)      P4.7 řešení (PDF)     P4.8 řešení (PDF)
 • P5.1 řešení (PDF)     P5.2 řešení (PDF)      P5.3 řešení (PDF)     P5.4 řešení (PDF)
 • P5.5 řešení (PDF)
 • P6.1 řešení (PDF)     P6.2 řešení (PDF)      P6.3 řešení (PDF)
 • P7.1 řešení (PDF)     P7.2 řešení (PDF)      P7.3 řešení (PDF)     P7.4 řešení (PDF)
 • P7.5 řešení (PDF)     P7.6 řešení (PDF)      P7.7 řešení (PDF)     P7.8 řešení (PDF)
 • P7.9 řešení (PDF)
III. Podpůrné materiály
 • Lineární regrese (PDF)